torsdag 19. februar 2015

Ta Khut


Den store pyramiden, også kalt Cheops pyramide etter en skitten, liten hieroglyph på innsiden, er det eldste av oldtidens syv underverk, og det eneste som har klart seg igjennom årtusnene, en gang dekket av 144.000 skinnende hvite stener som kunne sees ifra Israels fjell, noe som i oldtiden gav den navnet Ta Khut - The Light. Disse stenene var sementert sammen, og mellomrommet dem imellom var/er like tykt som 5 sider i din Bibel.. Sier vel litt om hvor jeg går med denne artikkel.


I over 3800 år var pyramiden verdens høyeste byggning.
Hvis man tar teorien til Herodotus på alvor, som antok at de brukte 20 år på å bygge pyramiden, som samsvarer med egyptologenes teorier, ble de stakkars egypterne som bare hadde kobberverktøy nødt til å legge en stein hvert 4 min 24/7 i 20 år, og frakte dem 15 mil ned en elv som kun kan benyttes 9 mnd i året pga regntid, i et land som bare har et fåtalls palmer å taue stenene på. I virkeligheten måtte de ha lagt på plass en sten under hvert andre minutt i 20 år, til Farao Khufu, som bare regjerte i 23 år...  Se for dere millioner av slaver, og ekspert astrologer, matematikere, og ingeniører gjøre dette for en uviktig faraos ego. Når det gjelder validiteten til Khaufre, må det sies at det eneste noensinne funnet om han er en 3" høy mimiatyr, som det kan settes spørsmålstegn ved hvem tilhører, og det er ellers INGEN store byggverk, templer, obelisker oppført under hans virke, og INGEN hieroglypher om han, over hele egypt.
Den første annerkjente pyramiden er steppepyramiden, som ble bygget bare femti år før Khaufre´s gigantiske monument, av enorm prestisje, og presisjon, som vi på ingen måte kan klare å gjenskape idag. Pyramidens brunnflate er fullstendig plan, og viker ikke en eneste tomme i høyde fra kant til kant, den er bygget for å motstå jordskjelv, ettersom den egentlig er 8 sidet, og buer innover mot midten av hver side, noe som ble oppdaget relativt sent. Den var en gang dekket av polert sten, med sement imellom så smalt at man såvidt kunne fått aluminiumsfolie imellom. Den ble bygget med røde granitt stener fra når de bygget den, ettersom stenen som forseglet inngangen, og selve kisten ikke får plass gjennom inngangene. Det ble aldri funnet noe lokk. Når Caliph Al Mam´un sprengte seg igjennom den store forseglingen, som må ha vært der fra pyramiden ble bygget, fant de ingen hieroglypher (som forekommer unisont over resten av egypts monument, uten et eneste avik), ingen farao, intet gull, og bare en tom kiste. Det som senere ble oppdaget var at pyramiden hadde luftventiler, som går igjennom hele konstruksjonen, fullstendig rett...
* If one stops wondering about religion and architectural purposes and just focus on the aspect of the shafts, one can see that great care and logic were used in their design. Thus several things should be noticed:
  • The lower shafts apparently have similar angles of inclination and start in the Queen’s Chamber, i.e. exactly in the center axis of the pyramid. So that the angle formed by one shaft with the apex of the pyramid is the same as the other.
  • The upper shafts, on the other hand, have different angles of inclination (45° and 32.5°) but reach the outside of the pyramid at approximately the same height. Still, the angle formed by the southern shaft with the apex is the almost the same as the one between the apex and the northern shaft.
  • Each one of these shafts has an initial horizontal part. Why?
  • In the King’s Chamber, both shafts start at the same height above floor (42 inches), as the lower ones in the Queen’s Chamber – although the height is 62 inches there.


Hvordan i all verden klarte oldtidens egypt å bygge et slikt underverk?
Er pyramiden fra en ukjent høysivilisert nasjon?
Pyramiden er utenfor egyptisk historie av flere grunner.
Den har noe et megalittisk byggverk fra dens angivelige oppføringsperiode aldri mangler.
En utbredt bygghistorie, gjerne piktografisk på innsiden, hvor det ikke en eneste vegg som er malt.
Andre kjente faraoer, som f.eks Ramses II, som er den mest kjente, bygget gigantiske statuer av seg selv, templer med fantastiske hieeroglypher, og hyllet Gudene, og seg selv gjennom sin arkitektur. Hvorfor står Khaufres pyramider ut som så lite egyptiske, og hvorfor bygget han ingen statuer av seg selv? Alt som er funnet er en 3" miniatyr..

Kunne granitt virkelig bli prosseset av millioner av bronsemeisler som har en hardhet på 4, imens granitt er oppe på 6 i Mohs skala? Uten at det er funnet en eneste meisel, eller noe annet verktøy?

Kunne oldtidens egyptere virkelig ha lært all arkitekturisk vitenskap om pyramider iløpet av 50 år, til å med kobbermeisler bygge alltids største arkiteturiske konstruksjon, som matematsisk sett er helt perfekt?

Visste du at pyramiden er bygget på jordens aksepunkt, hvor det imot nord, sør, øst, og vest finnes mest landmasse over havet:
Tilfeldig? Sjekk ut det her:

http://www.thegreatpyramidofgiza.ca/book/TheGreatPyramidofGIZA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=smFCj-okLBE

Her følger et sammendrag fra thegreatpyramidofgiza:

In this paper it is shown that, in all likelihood, the measurements of the exterior geometry, interior passages and chambers of the Great Pyramid were designed to impart geodetic, astronomical and astrophysical knowledge.
It is suggested that the Great Pyramid is a repository of ancient knowledge in which it is demonstrable that an advanced level of mathematics was known including Newtonian Mechanics.
The following is a list of conclusions drawn from analysis of the relationship of dimensions found within and without the Great Pyramid :
- A precise definition of the Royal Cubit as it relates to the Earth - The size and shape of the Earth
- The Mass and Density of the Earth
- The Gravitational Constant

- The Escape Velocity from the Earth to obtain an Open Orbit
- The Escape Velocity from the Earth to obtain escape from the combined Earth‟s and Sun‟s gravitational field
- The significance of the location of the Great Pyramid - The Golden Ratio
- The Mass of the Sun
- The Mass of the Moon

- The Mean distance to the Sun and the Circumference of the Earth's Orbit - Neutral Points of Gravity between the Earth and the Sun
- The Mean distance to the Moon
- The Orbital Velocity of the Earth

- The Orbital Velocity of the Moon
The Metonic 19 year cycle of the Moon‟s orbit of the Earth
- The Lagrange Point (L1) between the Earth and the Moon
- The Speed of Light
- The Orbital Velocity of the Solar System relative to the Center of the Milkyway Galaxy
- The Velocity of the Local Group of Galaxies which includes the Milky Way Galaxy relative to the Universe


Pyramiden har mange hemmeligheter..  
Anbefaler å lese igjennom http://www.thegreatpyramidofgiza.ca/book/TheGreatPyramidofGIZA.pdf
for enhver som er interessant i matematikk.
Kanskje noen andre vil forstå dybden, og implikasjonene i større grad enn jeg.


Pi i pyramiden.

Pyramid
Base in Meters
Height in Meters
Base/2 in Meters
Ratio of Height / (Base/2)
Angle Radians using (ATAN)
Convert Angle to Degrees
Variance from Actual in Meters
% Variance from Actual
Great Pyramid of Giza
        230.4
   146.50000
       115.20
   1.271701
   0.90443531
      51.82033


Phi Geometry
            2.0
       1.27202
            1.00
   1.272020
   0.90455689
      51.82729


Phi to Scale
        230.4
   146.53666
       115.20
   1.272020
   0.90455689
      51.82729
            0.0367
25%
Pi Geometry (8/pi/2)
            2.0
       1.27324
            1.00
   1.273240
   0.90502258
      51.85397


Pi to Scale
        230.4
   146.67720
       115.20
   1.273240
   0.90502258
      51.85397
            0.1772
121%
5.5 Seked
        230.4
   146.61818
       115.20
   1.272727
   0.90482709
      51.84277
            0.1182
81%
 
Pyramiden ble bygget av en forhistorisk sivilisasjon.
Det viser seg at pyramiden sannsynligvis ble bygget av en forhistorisk sivilisasjon, med teknologi utover det vi har tilgjengelig selv idag. Pyramiden er et enigmatiske byggverk, og det finnes hundretalls bøker, og teorier skrevet om den med variasjoner i forhold til konstruksjon, når den ble oppført, og dens formål. Teoriene varierer i forhold til trosyn, og når astrologien sammensvarer med oppføringen. Personlig teoretiserer jeg at den ble bygget som et profetisk tempel av jorden (https://www.youtube.com/watch?v=V-N0baieDKc), en minnestein av kunnskap ved sine dimensjoner, og et sted hvor man kunne bli innvidd, legge seg i kisten, og bli ett med jorden, universet, etc - dvs religiøs bruk.

En kristen bok om pyramiden, og dens gudommelige design:
http://www.biblebelievers.org.au/great.htm

Pyramiders bruksområder og teknologi:
Noen teoretiserer at de bygde den for å skape harmoni over jorden, ettersom pyramider har et kraftfelt (https://www.youtube.com/watch?v=fDWmQCAr7bE) og at man kunne videre amplisfisere dette gjennom sang, meditasjon, bruken av dette lysets språk som de forhistoriske herrer angivelig brukte. (http://www.labyrinthina.com/lightlanguage.htm)
Sjekk ut russeren Alexsander Golods pyramider i russland, og studier gjort av David Wilcock (https://keychests.com/item.php?v=voqgxfdcthc)
for en forståelse av pyramiders teknologi, og universets fraktale, platonisk-erketypiske form struktur.

Pyramiden ble patentisert ettersom kraftfeltet kan preservere mat, og gjøre barberblad skarpe.
Google it.

...


De fleste med kunnskap til sannheten tror at det var den bibelske Enok, som i Egypt er Thoth, og for grekerne er Hermes, som bygde pyramidene:

https://www.youtube.com/watch?v=n7GEkIz8pNw&index=3&list=WL
En dokumentar som dykker dypt i sannheten rundt dette myteomspunne forhistoriske underverk. Ifra forhistoriske hulemaleri over hele kloden, trekker den paralleller i fohold til moderne tiders forståelse av utenomjordiske, engler, og ufoer, som den fastslår er i samme kategori, for så å gå dypt i temaet om pyramiden.

Mer om "the pillar of Enoch" Isaiah 19:19-20:
http://www.pillar-of-enoch.com/language_series/prophecy/Language_of_God_in_Prophecy_Ch-3_Pillar_of_Enoch.pdf
http://www.ensignmessage.com/enochsmission.html

Ifølge den mest berømte kristne profeten av forrige århundre, som diagnostiserte menneskers sykdommer med sine gaver hele livet, ja den ekstremt nøyaktige Edgar Cayce, var Jesus en reinkarnasjon av Enok. Han var dessuten en reinkarnasjon av Adam, som gjorde at han kunne overvinne Saturns makt, men det får jeg skrive om senere.
http://www.near-death.com/experiences/jesus09.html

Når ble den så bygget?
Sphinxen, og pyramidenes samsvar med Orion i 10500bc, er en astrologisk indikasjon på når pyramidene ble bygget:
https://www.youtube.com/watch?v=-jf5goxK41A
https://www.youtube.com/watch?v=7vCebtZvC8I
http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=69389
http://en.wikipedia.org/wiki/Sphinx_water_erosion_hypothesis

Filmen 10.000 bc gir også en indikasjon rundt pyramidenes virkelige alder:Pyramidene er flere ganger nevnt i Bibelen:

Isaiah 19:19-20New King James Version (NKJV)
19 In that day there will be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar to the Lord at its border. 20 And it will be for a sign and for a witness to the Lord of hosts in the land of Egypt; for they will cry to the Lord because of the oppressors, and He will send them a Savior and a Mighty One, and He will deliver them.

“You have set signs and wonders in the land of Egypt, to this day...” - Jeremiah 32:20
Hvordan kan dette alteret til Herren være midt i Egypt, og på grensen samtidig?
Det har seg slik at den gamle grensen mellom nord, og sør Egypt gikk rett igjennom gizaplatået.

In Job 38:4-7, Earth is compared to a building. "Where were you when I laid the FOUNDATIONS of the Earth? Declare, if you have understanding. Who laid the MEASURES thereof, if you knowest? or who stretched the LINE upon it? Whereupon are the FOUNDATIONS thereof fastened? or who laid the CORNER STONE thereof; When the MORNING STARS sang together, and all the sons of God shouted for joy?" 

Denne eldgamle teksten referer til Thoth/Hermes/Enoks pyramide, og den tid den ble bygget, som er her gjøres klart for enhver som har lest Enoks bok, som er en del av den hellige, jødiske skriftsamling, og er sannsynligvis enda eldre enn Jobs bok, og muligens verdens eldste tekst..

Videre omtales "stenen", og hovedhjørnestenen, som er oversatt fra den gresk og betyr toppen av en pyramide.

Ephesians 2:20-22, "We are built upon the FOUNDATION OF THE APOSTLES AND PROPHETS, Jesus Christ Himself being the CHIEF CORNER-STONE; In whom all the building fitly framed together grows unto a HOLY TEMPLE in the Lord: In whom we also are builded together for an HABITATION OF GOD through the Spirit." 

"Stone of stumbling and a Rock of offense" to them (I Peter 2:7-8; Romans 9:32-33)

"The Stone which the builders refused is become the Head Stone of the Corner" (Psalm 118:22)

Matthew 21:42 Jesus said to them, “Have you never read in the Scriptures: ‘The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone. This was the Lord’s doing, And it is marvelous in our eyes’? (NKJV)
Even the apostle Peter quoted Psalms 118:22, see Acts 4:11. Peter referred to this cornerstone symbolism also in one of his letters, see 1 Peter 2:6–7–8.

Symbolikk:
Alt dette har en vid betydning innenfor frimureriet, og hemmelige samfunns ideologi rundt verdenslærerens, og den gylne tidsalders tilbakekomst, det være sant eller falskt:


Farao Akhenaten omgjorde lovene i Egypt til å bare tilbe en Gud. Amon/Amen Re/Ra. Denne Gud var symbolisert med sitt altseende øye. Den dag idag sier kristne Amen.Denne tro på en ny gyllen tidsalder, novus ordo seclorum, er på ingen måte ny, og er et sitat ifra den romerske forfatter Virgil fjerde Eclogue:

Source of NOVUS ORDO SECLORUM

The motto Novus Ordo Seclorum was coined by Charles Thomson in June 1782. He adapted it from a line in Virgil's Eclogue IV, a pastoral poem written by the famed Roman writer in the first century B.C. that expresses the longing for a new era of peace and happiness.
The original Latin in Virgil's Eclogue IV (line 5) is:
"Magnus ab integro seclorum nascitur ordo."
For a better sense of its meaning, below are two translations (by James Rhoades and by C. S. Calverley) of the passage at the beginning of Virgil's poem which refers to the Sibyl who prophesied the fate of the Roman empire.
Now the last age by Cumae's Sibyl sung
Has come and gone, and the majestic roll
Of circling centuries begins anew
:
Justice returns, returns old Saturn's reign,
With a new breed of men sent down from heaven.
Only do thou, at the boy's birth in whom
The iron shall cease, the golden age arise. . .

Under thy guidance, whatso tracks remain
Of our old wickedness, once done away
Shall free the earth from never-ceasing fear.
He shall receive the life of gods, and see
Heroes with gods commingling, and himself
Be seen of them, and with his father's worth
Reign o'er a world at peace.
Come are those last days that the Sybil sang:
The ages' mighty march begins anew.
Now come the virgin, Saturn reigns again:
Now from high heaven descends a wondrous race.
Thou on the newborn babe – who first shall end
That age of iron, bid a golden dawn. . .

Thou, trampling out what prints our crimes have left,
Shalt free the nations from perpetual fear.
While he to bliss shall waken; with the Blest
See the Brave mingling, and be seen of them,
Ruling that world o'er which his father's arm shed peace.


Her er mynter ifra romertiden som viser samme illustrasjon, som sagt. Det er ingen nyhet.

Denne nye, gyllne tidsalder er i de okkultes (som betyr hemmelig) tro på en ny verdensorden, en omveltning som vil inntreffe ved årtusenskifte, og nærmere bestemt årstallet 2012, ettersom dette er enden på tyvende katun i den tretende baktun i mayakalenderen, og samtidig begynnelsen på vannmannens tidsalder:
Her ser vi nedtellingen fra det amerikanske segl som ble laget ifra katun 1776, og ender i 2012 som er  slutten på DET TRETTENDE BAKTUN, en 5125,36 år lang kalender, og markerer tilbakekomsten av Bolon Yukte, som du får finne ut mer om selv: 
http://www.astradome.com/secret_of_the_great_seal.htm


Kort forklart:
"The pyramid on the great seal consists of 13 steps which represent the 13 baktuns AND, in this case, also the final 13 katuns of the 13th Baktun beginning in 1776.

One katun = 7200 days
One batun= 20 katuns or 144,000 days

The pyramid ALSO relates to the precession/galactic year (roughly 26,000 years) in that it consists of 72 stones, with each representing 5° of the galactic year. 5°x 72 = 360° or one revolution. 

13 baktuns = 1,872,000 days. Divided by 72 would then make each stone equal to....26,000 days.

Finally, the great seal represents a complete circle...or one revolution (360°) of the earth.

24 hours in day x 60 minutes per hour x 60 seconds per minute = 86,400 seconds in day. So one 360° revolution takes 86,400 seconds. Starting on 7/4/1776 (the start date of the USA) and adding 86,400 DAYS lands on 1/23/2013. Just 33 days after the Mayan end date."


Her forklares mayakalenderen litt:
  • Kin = 1 Day.
  • Uinal = 20 kin = 20 days.
  • Tun = 18 uinal = 360 days.
  • Katun = 20 tun = 360 uinal = 7,200 days.
  • Baktun = 20 katun = 400 tun = 7,200 uinal = 144,000 days.
The kin, tun and katun are numbered from zero to 19; the uinal are numbered from zero to 17; and the baktun are numbered from one to 13. The Long Count has a cycle of 13 baktuns, which will be completed 1.872.000 days (13 baktuns) after 0.0.0.0.0. This period equals 5125.36 years and is referred to as the “Great Cycle” of the Long Count.


For et dypere studie anbefaler jeg å lese denne artikkel:
http://www.bibliotecapleyades.net/tzolkinmaya/esp_tzolkinmaya04c.htm
Her får du en utdypet forståelse for hvordan disse to kalendere, tzolkin, og long count kalenderen ikke bare er forbeholdt jorden, men resten av planetene, og har sin opprinnelse ifra Gudene, som lagde en perfekt kalender for astrologi, og solsystemet, ifra jordens fokuspunkt. Jeg anbelfaler også å lese Source Field Investigations av David Wilcock: https://keychests.com/item.php?v=voqgxfdcthc

Så hvor vil jeg med dette?
Nå er dere kanskje forvirret, og lurer på hvem jeg tror Jesus virkelig var. 
Nå skal det sies at jeg ikke nødvendigvis tror Jesus er, eller kommer tilbake som, f.eks Enok, eller noen andre, for dette er bare et studie til din inspirasjon, og ettertanke, så jeg vil ikke trekke inn noen personlige konklusjoner annet enn at Jesus både er hjørnestenen, og toppstenen til menighetens åndelige byggverk som kommer tydelig frem i skriften. (1 Corinthians 3:11 Peters bekjennelse blir også kalt stenen. Matt. 16:16-18)
Jeg vil også teoretisere at pyramiden er bygget i 10.500 før kristus, inspirert av Gud, og er en profetisk manifestasjon av det levende ordet.

Til den sultne
Ved videre studie av hvem Jesus var, og er, han som sier at før Abraham er jeg, vil jeg hverken anbefale den ene eller det andre, eller komme med personlig trosyn, ihvertfall ikke enda, ettersom dette er veldig komplisert, og det er enklere å bli frelst ved tro, enn ved å ta hensyn til all religions hemmeligheter og sannheter. Her har dere noen referanser for å se hvor forvirrende det kan være å studere komparativ mytologi, og den slags:
F.eks https://www.youtube.com/user/EmeraldGateMinistry/videos
Bruk halve livet, og sjekk ut videoene hans, og alt annet som ellers florerer på internett.

Btw! Det finnes dessuten utallige pyramider over HELE verden, og et studie gjort av f.eks Aril Edvardsens firebindserie "solgudens autostrada", er noe jeg anbefaler.
I tillegg til sol, og måne pyramidene i Teotihuacan, som også er ekstremt omfattende, og som ifølge mytologien til aztekerne ble bygget på magisk vis av en ukjent sivilasasjon, noe som gav deres nyfunnede by navnet "spøkelsesbyen", finnes det pyramider i Guatemala, Sudan, etc, men av et mer mystisk slag f.eks i Bosnia, i Kina, og på Krim halvøya, som ble invadert nylig
https://www.youtube.com/watch?v=FUl13rdgDOo (litt typisk youtube men)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar