tirsdag 24. november 2020

Alternativ verdenshistorie og leir-flod: Abrahamismens verste trekk.

 

1.     Punkt nummer en: Folk vokser ikke opp til å tenke og ta ansvar selv, men blir lett offer for populasjonskontroll/propaganda. Det som er galt med religion er at folk blir selvopptatte, opptatt i frelsen, apatiske til sannhet og verden, samt underdanige religion, politikk og media ettersom religionen er styrt av myndighetene eller (som i Kr-dommen) fordi religionen sier vi skal underordne oss myndighetene: De har en barnslig tillitt til Gud, er ofte naive til politikere, vokser aldri opp fra barnslig naivitet, tror ofte at verden er uskyldig, at Gud er i kontroll, og at alt vil en dag bli fint. Kristne skal bare være gode, snille og adlyde ettersom Jesus snart kommer igjen. Folk tenker med andre ord ikke selv, gjør seg ikke sine egne meninger og våkner aldri opp. De selger ikke bare sin sjel til Jesus, men korsfester også sin samvittighet som ett ansvarsfullt menneske idet de gir opp søken etter sannhet. De stagnerer og tror de har nådd den absolutte sannhet. De ser ikke krykkene og at de lett kan falle om de ikke åpner øynene for det virkelige verdensbildet.

2.     Punkt nummer 2: Abrahamismen er ikke sann, ikke overhode. Jona var ikke i hvalens buk i 3 dager før hvalen spydde han ut helt frisk, 1.000.000 etiopere gikk aldri til krig mot Israel i bronsealderen herregud, Moses delte ingen sjø, Elia fikk ikke brød av 2 ravner, Salomo hadde IKKE 1000 koner, ja hele gamle testamentet er rasistisk imperialisme for verdensherredømme, skrevet etter ny testamentet ifølge verdens smarteste matematiker, russiske Dr. Anatoly Fomenko, hans bevegelse av alternativ verdenshistorie og sunn fornuft inkl Gary Kasparov, verdenshistoriens beste sjakkspiller. Ifølge Fomenko var Jesus en Slaver, og det var aldri noen Pilatus eller Herodes, Romer-riket oppstod i sen-middelalderen, og Jesus levde ifølge Fomenko for 1000 år siden, ettersom Joseph Scalliger og den Gregorianske kalender la 1000 år til kalenderen ved å gjøre i-en (for Isus/Jesus) om til en 1`er, så f.eks i602 ble til 1602, samtidig med religionskrigene i Europa, hvor massive omveltninger og folkemord ble begått.

3.     Det er sannsynlig at Jesus har eksistert, som en slaver, men Bibelen, Jødedommen og midlertidig Kristendom er skapt som en respons på Jesu komme, for å ødelegge den opprinnelige Kristendom, for at Satan skal ta tilbake jorden fra Jesus. Dette er beviselig i Åpenbaringsboken. Åpenbaringen ble skrevet for 500 år siden, datert av Fomenko. Min egen research av Jesu fødselskart i Åpenbaringen 12 viser hvordan Jesus ble sendt 1000 år tilbake i tid. Åpenbaringen ble skrevet på Gresk. 666 tilsvarer bokstavene chi xi stigma i Gresk gematri og betyr: Kristus på ett kors korsfestet. Men eldgamle kirker fra Jesu tid viser Jesu korsfestelse, han ble korsfestet for våre synder. Åpenbaringen er Satans plan for å ta tilbake verden ved å introdusere antikrist som Jesus, gamle-testamentets Gud. Yahovah er Guds sanne navn i Jødedommen, bevist av Jøden Nehemia Gordon, og navnet betyr «God of mischef, ruin, calamity, destruction, perversion, very wickedness». Denne Gud ble introdusert for å ødelegge Ariske Tartaria, samt ødelegge Jesu budskap og troverdighet. Åpenbaringen 13:16 er identisk til 3’dje Mosebok 13:16 hvor man «er bundet» til denne Demiurgen, Yaldabaoth, og alle Kristne vet at «antikrist» «er Gud/vil sette seg i Guds tempel», at antikrist vil være Jødenes messias. Så Bibelen med sitt utrolige syvtalls system ble skapt av utenomjordiske med en supercomputer for å iverksette verdenshistorien: Å sette fiendskap mellom Kristne og Jøder, før antikrist kommer og ødelegger Kristendommen.

4.     Bibelen er bevisselig oppdiktet for å styrte det riket som til da hadde sivilisert verden, basert i Tartaria, (Aria) på en tid hvor mennesket var etisk, religiøst og høyteknologisk forent, var Gudene selv, før Jesus, sivilisasjonens krone, kom til jorden, og jordens utenomjordiske herskere skapte en plan for å ta tilbake makten fra Jesus: De oppfant jødedommen, Kristendommen, Islam og Bibelen. Hvor mye av nytestamentet som er feil, er vanskelig å si, for eldgamle bøker og kart viser Jerusalem og korsfestelsen, men det Davidiske dynasti, Gresk, det Greske språk, Jødene, det Jødiske språk, og historien om Jesus er oppdiktet for å fore løgnen om at sivilisasjonens opprinnelse er Gresk-Romersk og Jødisk når sivilisasjon egentlig er slavisk.

5.     Abrahamismen er ikke sann (Bibelen/Koranen er oppdiktning og religionen feil, med unntak av source-field synchronicity effect og kanhende lover/åndelige prinsipp som var dagens vitenskap/kosmologi/alkymi), en tankegang og evolusjon menneskeheten (jeg er tidligere Kristen) var ment å utvide inntil vi oppnådde all sannhet, og ikke stagnere, noe alla slik Jødene fremdeles skriver hellig skrift/Talmud i dag. (De sluttet aldri å skrive gamle-testamente propagandaen sin.) Ja, ingen religioner er brukelige, ettersom de ikke utvikler seg imot sannhet, men mot Antikrist (Jehovah’s) verdensorden og kvakkademia. De er apatisk stagnert, og det åndelige gjøres ingen vitenskap på. Religion er stagnert og blir brukt som unnskyldning, blant annet til å ikke bry seg og blindt følge diktatorer som f.eks under Islam. Åpenbaringen er simpelthen en måte å skremme Kristne til lydighet samt forklare naturlige katastrofer så alle generasjoner tror det er dommedag og gir sin tillitt til Gud og stat i påvente om at Jesus snart kommer igjen, selv om han ikke gjør det.

6.     Ett Spørsmål: Er jødedommen/Abrahamisme bra? Nei. Skapte Gud ett monster han ikke kunne forutse? I så fall er ikke Gud allmektig: Gud skapte ikke Bibelen eller Abrahamismen, inkl Jødedommen og Kristendommen.» Var ikke Gud sterk nok til å gi, og lede den absolutte sannhet frem til verdensvid fred og enhet uten å ofre millioner av liv i kunstig skapte kriger? Er Abrahmisk litteratur (med unntak av Koranen) krigersk, uvitenskapelig, rase-imperialistisk og uoverstemmelig med moderne fornuft? Gav Gud deg noen gang åpenbaring om sannhet: Hemmelighet, jordens form, universet, internett, verdenshistorie? Bare spørsmål… Nei, ingen fikk åpenbaringer fordi bevissthet er en synkronitet. Man «nedlaster» fra det man allerede vet, ergo «det finnes ingen Gud», i hvert fall ikke en god en. Med mindre Jesus kommer igjen. Ehyeh Asher Ehyeh er den egentlige, sanne Gud, og betyr: «Jeg er alt, også inne i, jeg er.» Altså: Altet, også inne i shekinah (Ashera) det som er (deg). Forstå det, den som har visdom. Les mine bøker.

7.     Bibelen/Toraen er ikke sann og millioner har blitt ofret av Jødene i slavehandel, fransk revolusjon, bolsjevistisk revolusjon, første og andre verdenskrig, etc, bare for opprettelsen av Israel som Kristne nå priser: Var Gud god som slaktet disse, eller kanskje Gud skapte ett monster (Abrahamismen) som han ikke forutså ville ødelegge Tartaria, all kultur, all rase og alle nasjoner. Som en Kristen Deist tror jeg ikke på annet enn Bibelens visdom og sier: Israels og Jødenes utvelgelse/Hellighet er grunnet masse-suggesjon og David Wilcock`s populariserte ¨synchronicity effekt¨, en metafysisk lov eller ett prinsipp om manifestering av virkeligehet inkl hva som er ¨sant¨ etter masse-suggesjon. Jødene er ikke bra. Anatoly Fomenko beviste at kongedømmene Israel og Judea aldri eksisterte. Dette er vitenskapelig bevist bortenom enhver tvil. Allikevel påstår Kristendommen at Gud er sannhet, at den Hellige Ånd er sannhetens ånd, og at Jesus er sannhet. Dette tror jeg på. Det er derimot lite igjen av Jesu sanne lære i Bibelen. Bortsett fra Jesus, og nytestamentet (med unntak av Åpenbaringen) , kan Bibelen kastes i søpla og brennes. Man finner megalittiske byggverk over alt, fler i Tyrkia enn i Roma til og med, men svært lite i Israel, en ide om ett hellig land og utvalgt folk hvor «sivilisasjonen oppstod». Og tempelet i Jerusalem har aldri eksistert, selv Jødene fortalte det til meg ansikt til ansikt i Jerusalem.

8.     Ivan Panin beviste at Bibelen er skrevet av en superkomputer ettersom den inneholder 7-talls mønster fra perm til perm, en enorm oppgave, og nei, det er ikke fordi Bibelen er sann eller Hellig, det er den ikke: Den diktet opp ideen om KRIG, verdensherredømme, noe som før Abrahamismen, ifølge alternativ historie, aldri hadde eksistert, da Tartaria var ett verdensvidt handels-imperium (før vi startet Krigen mot dem). Ruinene i Angkor Wat er de største på jorden. Hvorfor snakker vi ikke deres språk? Fordi all ondskap ble diktet opp da «Jehovah» ble diktet opp. 7-talls mønsteret beviser at Bibelen, inkludert dets karakterer, Israels historie, Jesus, det Greske alfabet, og det Hebraiske alfabet, ble skapt som en slagplan for religiøs-politisk verdensherredømme. Grekerne, Jødedommen, Jødene, og deres språk KAN vitenskapelig sett ikke være eldre enn 1000 år, pga den ekstremt ekstreme perfeksjon av syvtalls-mønsteret. Hvem har supercomputere og teknologi til å skape restart av sivilisasjon og introdusere populasjoner etter katastrofer? Gudene, Gud eller Satan? Elohim? Englene? Den høyeste Gud (Ehyeh Asher Ehyeh) er god, og Jesus er Lucifer J-Zeus, den Høyestes Sønn, Solen, mens Yaldabaoth (antikrist 666) bryr seg ekstremt om å skape så mye død og helvetet som bare mulig. Anatoly Fomenko, mudflood og alternativ historie, som på stolenhistory forumet, beviser at bortimot all historie er oppdiktet løgn.

9.     Er Gud god? Alle verdens kulturer og nasjoner ble slaktet av Judeo-Kristendommen, Vatikanet og Jødedommen. Tartaria ble slaktet og fjernet fra verdenshistorien. All vakker arkitektur måtte gå for å gjøre rom fro hedonismens kjøpesentre. Milliarder av ariske liv ble slaktet, Jødene utgjorde 90% av KGB i Ukraina, tok all mat, og sendte alle blonde, smarte og vakre til Gulagen i 3 folkemord. 120 millioner, mest vakre blondiner, døde, voldtatt, skutt, slaktet i kulden. Av Jødene. Bevisselig. Endog skjer mirakler og Gud, hva enn Gud er, ¨elsker Israel¨. Alle Kristne elsker Israel som dreper dem. Alle Kristne elsker paven som dreper dem. Som igjen stiller spørsmålet: Er Gud ond eller er dette resultat av masse-suggesjons-effekten beskrevet ovenfor: altså at vi/media dikterer hvordan sourcefield/kildefeltet/Gud skal nå oss med sin kjærlighet, for den Høyeste Gud (ikke Yaldabaoth) ER kjærlighet, helt garantert. Men i så fall, hvorfor åpenbarer ikke Gud sannheten om Bibelen? Hvorfor leder han ikke sin kirke i kampen mot uvitenhet og ondskap? Hvorfor sier han ikke at Jødene drepte 120.000.000 Ariere under Boljsevismen? Er Gud enten ond eller massebevissthet???

10. Vi vet at Himmelen (hvor Gud/Gudene er(jeg tror på EN Gud)) eksisterer og er god, ikke ond. Dette vet vi gjennom inter-dimensjonell fysikk (scalar-field-physics), kristne mirakler, nær døden opplevelser etc. Vi vet også gjennom disse opplevelsene at Himmelen/det åndelige generelt, ikke sier sannheter vi ikke vet, punktum, antakeligvis for ikke å tulle til menneskets frie vilje, da fri vilje ett absolutt metafysisk prinsipp/lov essensiell for universets hypotetiske eksistens. Gud og Satan har en svært reell «non-intervention policy».

11. Ergo: Verden er Gud og Satans lekegrind hvor de sloss om menneskers sjeler. Gud er en massebevissthet på dette plan, og en person i aller høyeste dimensjon, som ikke taler sannhet til oss, pga han bare kan åpenbare det vi allerede vet/synchronicity effect og/eller fordi han ikke vil gå imot prinsippet om livets skole/fri vilje. Navnet Jesus, helgener og englers navn, er nøkler for å åpne hellige vibrasjoner av kildefeltet.

12. Abrahamismen ja... All nasjon, arkitektur, kultur og sann åndelig kunnskap er ødelagt for globalismen, Tartaria er vekk, og det begynte for 1000 år siden, ifølge alternative historikere. Alt av alle ting som en gang eksisterte er dødt i uendelig ødeleggelse, og ikke en Jesus eller engel har vist seg på Himmelen eller løftet en finger. Om Jesus eksisterte, og det er jeg 90% sikker på, er Jesus idag en kompositt-figur: Sannheter fra østen og midt-østens mysteriereligioner presentert i en falsk historie (Bibelen) med formål for populasjonskontroll for å introdusere antikrist. Så ille var Jesu komme at Satan nå har ødelagt hele verden.

13. Ergo: Kristendommen er ¨sann¨ e.g ¨Jesus frelser faktisk fra Helvetet¨, men er samtidig ikke sann på samme tid. Gjør Himmelen kompromiss mot ondskap? Himmelen sier kanskje ikke løgner. Men sier de den hele sannhet??? Garantert ikke. En 33’dje grads frimurer sa en gang til meg: Gud og Satan er to sider av samme mynt.  

14. Jesus var antakeligvis, ifølge Anatoly Fomenko, Sylvie Ivanova og meg selv; en slaver/Arier (alle pratet slavisk/etruskisk (som er det samme språk) i ¨Israel¨ for 1000 år siden, ifølge alternativ arkeologi. Personlig tror jeg Jesus var konge over Egypt (hvor han deifiseres som Osiris). Vi vet veldig lite. Men oldtidens Egypt florerte inntil 220 år siden, hvor Mameluke-dynastiet var blonde Kristne, og fortalte om Jesus fra hieroglyfene. Dagens hieroglyf alfabet er forfalsket. All Egypts historie er ren oppdiktning. Jesus var garantert guden Osiris, og Bibelen daterer seg selv til år 0, (2000 år siden) mens Kristendommens historier garantert ikke oppstod før for 1000 år siden ifølge Fomenko.

15. Derfor må det opprettes ett Temple of One der vi forsker på åndelige fenomen, dimensjoner, samt dekonstruerer religion og tar vare på sannhetene; det være seg i sannheter i liknelser, religiøse/moralske koder om synd, astrologi/Mazzaroth, livstreet/dimensjonene, tre-enighet (Trimurti), idet vi konstruerer en sann religion. Dette har jeg gjort og finnes i boken «The Atlantean Order of Lucifer. Der forteller jeg om evighetens sanne religion: The Law of Source, Love and Light.

16. Det beste hadde vært om vi kunne gjenskapt mennesket moralsk og fysisk perfekt så vi ikke trengte noen mellom-mann (Jesus) og levde som himmel på jord i evig brorskap og forsakelse av ondskap, djevelen, som eksisterer.

 

 

17. Spørsmål: Døde Jesus på ett kors eller i kampen mot Satan? Er Jesus en virkelig person og/eller ett konsept som ¨the one i Matrix-filmen¨ Odin eller Vishnu?

18. I så fall: Hvor mange ganger har menneskeheten blitt re-startet med ulike variasjoner av disse konseptene vi ser i alle ulike religioner? Hvem gjennomfører re-start av sivilisasjon? Elohim? Satan? Gud? Aliens?

19. Er Jødene Guds utvalgte folk eller Satans? De må være Satans utvalgte folk ettersom en re-start av sivilisasjon og beviselig hersker-psykose er ondskapsfullt; det går hverken på kompromiss med metafysiske himmelske filosofiske prinsipp eller menneskelig kjennskap til godhet vs ondskap.

20. Enten det, eller så forteller Gud oss ikke bare halve sannheten, men rett ut løgn, av verste sort, ved å hvit-male jødenes herskersyke. Etter ovennevnte spørsmål, la oss gå for at Jødene er Satans utvalgte folk, ettersom fysiske bevis på Himmelen som en ren dimensjon av filosofisk rene konsept (jo høyere du går, jo ¨helligere¨ blir det) er beviselig i interdimensjons-fysikk.

21. Ergo: Denne verden er styrt av Satan, som gjennomfører re-start av sivilisasjoner imens Himmelen ikke representerer seg selv pga fri «vilje prinsippet» eller fordi vi ikke kan nå dem/har ingen synkronisitet, ettersom Himmelen ikke hjelper hverken Abrahamismen eller menneskeheten ved å fortelle dem sannheten.

22. Ergo: Jesus er en kraft og ett prinsipp, Vishnu, Osiris, etc, som re-starterne spiller på ved å oppdikte religioner etter det. Er Jesus myten Osiris myten som komparativ mytologi tyder på? (Noe jeg ikke skal gå inn på, les heller bøkene mine.) Hvilken er nærmest sannheten?

23. Det endelige spørsmål vi aldri kan filosofere oss frem til: Hvor mange re-starter har det vært og hvor lenge har dette holdt på? De eldste kalendere er 7000 år. Er verden kuppet av utenomjordiske? Er det Jødene/Fønikerne/Kanaanittene? Garantert: Ettersom all ondskap startet med dem, for å kuppe Jesus, ifølge min tolkning av alternativ verdenshistorie.

24. Er Jødene den høyestes utvalgte, eller bare denne verdens Guders mellom-menn, ekspertene som påtar all makt gjennom kunnskap og blodslinjer. Om Jødene ikke var Guds utvalgte folk, er de nå blitt det, ved massesuggesjon. Er Gud en leende muskuløs kuk av en monark, noe alla antikkens statuer av den Høyeste, (se Zeus) mesterarkitekten som satte i sving skapelsen for å se på (hvorfor bare se) tilsier, en Gud som tillater resettene uten å advare menneskeheten ettersom vi ikke kan forstå hans vesen? La oss si at Jødene er Satans utvalgte folk, Saturn/El og Elohims sønner: IsRaEl. Yaldabaoth’s regenter.

25. Hvorfor kan vi ikke forstå hans vesen? Jo, fordi vi vet at Gud er hellig, men ut ifra ett menneskelig synspunkt ville vi ikke sagt det, vi ville sagt at Gud er ond, altså; ikke hellig, men det vet meta-vitenskapen er feil 100% sikkert. Vi vet også at det finnes godt OG ondt, altså en bipolaritet, og at det GODE er Gud. Men la oss si at Jødene ER den høyeste Guds plan, og har bare gått vill pga fri vilje, massakrer Gud ikke klarte å avvikle. Antakeligvis…!

26. Derfor forklarer jeg skapelsen i bøkene mine, løser det ondes problem, og oppdager gjennom studie av fortiden: At YALDABAOTH (ikke Gud) skapte denne verden, ikke kan engasjere seg uten vårt samtykke, ikke kunne forhindre at Jødene, hans utvalgte folk ble korrupt, ettersom Gud forsøker inderlig å lede kirken samt Abrahamister til sannhet, noe Gud ikke klarer ettersom universet er skapt slik at vi selv må rekke ut hånden, og det gjør mange: Det er nok av både Jøder og Kristne som tenker utenfor en boks, problemet er bare at de blir utstøtt av andre Kristne som gjemmer seg i boksen, eller til og med drept, som under Islam.

27. Ergo lever vi på Satans planet. Hvorfor? Fordi: Siden vi ikke lever i Guds godhets fred i verden i DAG, kan vi filosofisk argumentere for at det aldri kommer til å skje og at det aldri har skjedd, ettersom det hadde skjedd innen nå, at en fysisk Himmelsk God-Gud kunne dukke opp, siden mennesket har vært her uendelig lenge, og verden er 4.000.000.000 år gammel. Det kommer ALDRI til å skje. Og selvfølgelig: Jesus kommer ikke igjen, pga. interdimensjonal fysikk og det faktum at profetiene om Jesu andre komme var Mazzaroth/astrologiske profetier, men hvis du er så dum å tro det, må du lese kapittelet mitt i boken jeg skrev om åpenbaringsboken.

28. Personlig tror jeg Jesus kommer igjen, tror dessuten på Kr.dommens lov-verk, jeg vet bare ingenting, i hvert fall svært lite, og kan ikke være sikker på at Bibelen er troverdig, og hvem var egentlig Jesus i så fall??? Derfor filosoferer jeg. Dette er det første jeg har skrevet på Norsk siden jeg begynte den engelske bokserien min for 4 år siden.

29. Den eneste knuten i hele 6-bok Guds konseptet mitt er: Hvis Gud er så glad i hvert menneske og alle har lik verdi, spør deg: Hva føler Gud når han kaster ett menneske til evig fortapelse og tar imot ett annet i Himmelen? I så fall måtte Gud alltid være lei seg? Svaret er nei, ettersom denne fysiske verden ble skapt av mindre himmelske skapninger, og det ikke var Guds vilje eller ansvar at noen skulle falle til Helvetet. Til tross for dette er ideen om evig fortapelse den største knute til ett filosofisk perfekt univers. Les mine artikler på engelsk for og imot Gud.

30. Jesus er fremdeles den eneste for meg, den trygge vei ascension, den eneste vei til frelse for oss simple mennesker, noe jeg har skrevet en hel bok om (bok 3). Den eneste vei, med mindre du er en ascended master eller buddhist som oppnår lyskroppen, en beviselig oppstandelse, muligens en mektig sjaman, men det er lite sannsynlig at de simple oppnår oppstandelse. Om dette bare er ett program i Matrisen eller om Jesus var en virkelig person gjenstår å bevises.

31. Konkulsjon: Burde ikke mennesket reduseres til en evig opplyst populasjon av 1000 stk+ for å forhindre mer fortapelse/Helvetet, idet vi selv tar over vår dimensjoner, blir Gudene, og slutter spillet mellom Gud og Satan? Burde alle mennesker dø og menneskeheten skapes moralsk og fysisk perfekt så alle oppnår oppstandelse, slik det var før Fønikernes raseri mot den da dominerende østlige makt, det blonde hest-folket av Tartaria.

32. Jammen, hvorfor burde alle mennesker på død og liv gjenskapes MORALSK perfekte? Fordi nær-døden opplevelser av Jesu person viser Jesu rene og hellige makt, en makt som langt overgår noen annen åndelig kraft (se mirakler), en makt som ikke anerkjennes nok innen den Jødisk-dominerte verden, e.g Jødene er Satans utvalgte folk: Se artikkel om Sabbataisk Frankismen. Når den Hellige makt, Jesu/menneskets høyest potensielle makt blir vitenskapelig anerkjent, vil alle måpe, gråte, bøye kne og ære denne absolutte kjærlighet og godhet og bli slik Jesus er, ett nytt idol for okkultismens omvendelse: Begynnelsen på en gyllen alder. Dette er tenkelig, bare om Jesus kommer igjen. Hvis ikke har ikke Kristendommen mulighet for å overleve mot Jødedommen og Jesuitt-Vatikanet, Jesu fiende.

33. Hvorfor har ikke Jesu makt blitt anerkjent? Fordi mirakler og nær-døden bevis bare har vært kjent etter sosiale media, ved introduksjonen av Internett og YouTube, spesielt etter den ny-karismatiske bevegelse, og enda mer pga helgener av nyere tid, f.eks ¨profeten¨ T.B Joshua.

mandag 23. november 2020

Felleskapets industrielle revolusjon. Felleskap for fremtiden. FFF

 

Skrevet av Thomas Eidsaa.

I reell kollaborasjon med de internasjonale bevegelsene Thomas Eidsaa’s www.felleskapforfremtiden.com , min forlovedes Rothoff scientific institute, Michael Tellinger’s Ubuntu-bevegelse i Sør Africa, og ikke minst Sasha Stone’s Humanitad, den fremste human-etiske organisasjon i verden, som holder verdensrekorden for å ha samlet flest Kongelige statsoverhoder. For mer av Thomas Eidsaa, gjør ett søk på Amazon, kjøp bøkene mine, eller besøk www.tensororgonite.com eller www.1stcenturyministries.com , proaktive filantropiske prosjekt, ett par av mine mange websider.

Ingen globalisme uten bærekraftige samfunn og felles human-etikk!

Jeg krever tre ting. 1 At de våkne skaper en New Earth Nation.com Ubuntu-landsby basert på kontribusjonisme med private skoler, en trojansk hest, ett palett for fremtiden, slik at korthusene til teknokratiet vil ramle, 2 en gruppe av Nicola Tesla og Wilhelm Reich forskere; for en reformasjon av alle felt av kvakkademia, (onlyresultscount.com) 3 Og dermed begynner en evig bærekreftig orden. Vi har teknologi, men vi ødelegger jorden, og sivilisasjonen er dømt til å feile. Derfor skriver jeg dette.

Det er ikke nødvendig å sløse ressurser og gå rundt grøten hvis vi har teknologien og ideologien for en bærekraftig fremtid. Se «den metafysiske lov av Thomas Eidsaa.»

Gjennom privatskole opplæring av messiaser begynner masseopplysning ved mediekampanjeeksponering av den 1 teknokratiske, 2 kulturelle og 3 økonomiske eliten, med fokus på den teknokratiske eliten, f.eks. alternativ multidimensjonell fysikk, null-punkt energi, og urtemedisin. Først burde vi avsløre kurene mot kreft, noe som alle relaterer seg til, som dermed former en politisk spydspiss.

Hvordan? Gå med den politiske strømmen som redder økologien, men uten kompromiss til falsk fysikk, falsk verdenshistorie, falsk astronomi og falsk medisin. Det er dette alternativ høyre aldri har forstått.

Alle kjenner noen som er døde av kreft.

Norge ville være et ideelt sted for en slik bevegelse, revolusjonen må skje i et vestlig, amerikanisert land for at det skal spre seg som ild i tørt gress.

Les boken min: “The people’s army’s revolution, the battleplan against the NWO.”

Ikke forbann mørket! De fleste konspirasjons-teoretikere jeg kjenner kommer ingen vei og det er lite samhold. Med bitterhet og hat følger håpløshet. Tenn ett lys i stedet! Samle glørne og det ene, enkle lys vil opplyse alt mørke.

Uvitenhet er synd. Dårskap er synd. Vi folket har BORGERPLIKT som ansvarlige mennesker; til å være delaktige i samfunnet. Vi er forpliktet til å lede og endre vår fremtid!

«De på bunnen ser opp og ser bare rasshøl, de på toppen ser ned og ser bare drit.»

De som styrer Sjørøverskuta er selv slaver, har ingen alternativ teknologi. Vi spiser smuler fra syndikatet mens vår nasjon og vårt biomangfold blir ødelagt. Alle valser etter teknokratiets kvakkademia, hele samfunnet er kvakksalvere! Alle vet jo at politikere lyver. Ingen gjør noe for å stoppe dem. Ingen tenker «hvorfor lyver politikere?» Kanskje de tjener status? Kanskje er de karriærepolitikere som vil ha annerkjennelse fra internasjonale organisasjoner? Kanskje de bare vil ha penger, makt og sex? Kanskje de bare vil ha den jobben i FN når de er ferdig med politikken i Norge? Les Per Aslak Ertresvåg’s bok «Sov mitt lille Norge».

Våre politikere tjener teknokratiets globale agendaer når vi istedet kunne hatt levitasjons-fremdrift, min industrielle revolusjon samt min åpenbart beste alternative statsmodell, les boken «the Kingdom of God». Disse «hundene» tilber dyret og tror på «opprørskhet» men er ikke opprørske eller banebrytende i det hele tatt. Hvem leder ann? Befolkningen? Nei.

De negative kreftene som former våre nåværende systemer er ganske enkelt mennesker som meg og deg, drevet av MOT for liv, lyst og PENGER. Det er rett og slett et spørsmål om hvem som har mest MOT, og aldri en væpnet konflikt. «Ondskap gror når gode menn gjør intet.» Hvis flere innen alternativ høyre hadde erstattet hat med lys og kjærlighet, faktisk vært proaktive og deltatt innen kultur, samfunn og politikk, hadde det bare gjort Norge til ett rikere sted. Stigmatisering er ikke bærekraftig.

Jeg påstår at «Den Nye Verdensorden» , dvs «globalistene» , har brukt «splitt og hersk» innen media for å få en global populasjon av monoton kultur: Europa: Det nye Babylon. Les boken av Hanne Nibintu Herland. Bibelens historie om Babels tårn, hvor alle hadde ett språk, er omvendte læren av alle religioners hellige bøker, der de valser etter det Sabbataiske Frankistiske Jesuittiske Illuminati, en organisasjon jeg selv ble initiert i som «Lucifer». Siden jeg ble en avhopper har jeg blitt dødstruet hver dag i 8 år.

Hvorfor skal oppløsningen av kulturer og etnisiteter gjennom iscenesatte kriger være «den eneste bærekraftige fremtiden for en uunngåelig global verdensorden/global stat»? Sant nok, en global orden er uunngåelig, men den må også være fredlig, villet av folket samt bærekraftig. Skal vi bruke opp våre etterkommeres ressurser på 100 år før vi innser at vi trenger en mer lokal og nasjonal, endog global orden? Henry Kissinger, som står bak filosofien om «den nye verdensorden», som mange kaller globalist, er faktisk for nasjonale grenser.

Er ikke en skog vakker på grunn av dens mangfold? Er ikke menneskeheten vakker på grunn av flerkulturalisme og menneskelig bio-mangfold? Globalistene lager en monokulturalisme, ikke multikulturalisme. «Multikulturalisme». Er det tilfeldig bruk av ord, eller er det plagiering?

En ikke-polarisert, evig fredelig verden kan bare komme gjennom monogam menneskelig etikk, ikke monogam etnikk! Før vi oppnår dette er det meningsløst å ønske en verden uten grenser, for det vil bare bli en politistat i stedet. Befolkningen må skape fremtiden selv.  

Enhver innser at mennesker alltids vil være annerledes, e.g det vil alltid være flere kulturer, slik det er sub-kulturer innen den Amerikaniserte vesten.

Fugleinfluensaen, SARS og Corona-virusepidemien viser at en «ny verdensorden» ikke kan etableres uten små celler av samfunnet: Vi har dessuten simplthen ikke nok kobolt til bil-batterier! Mer om den teknologiske revolusjon nedenfor.

Hvis vi forsøker å skape en verdensorden uten at befolkningen blir etisk forent, vil det bli en kommunistisk politistat, med populasjons-soner, chipping, samt konstant overvåkning av befolkningen.

Psykopater vil lett få spillerom når så mye makt er sentralisert. Man kan lett lage ett virus. Jeg er bare over-rasket at ett utbrudd har skjedd tidligere.

Jeg frykter giftig sentralisering av makt, Satanister og psykopater. Jeg frykter verdensvid kommunisme med en verdens-valutta og bank-konto-implantat for å sikre bank-kontoen din og ende tyveri for alltid er det jeg frykter mest, hvis kombinert med kunstig intelligens og transhumanisme. Dyrets merke er 1-2 år unna. Jeg har advart dere aktivt i 10 år. 

Vi må slutte å fremskynde globalismen, fokusere på global etikk, og ikke bare ett «globalt system». Vi må fokusere på dialog, filosofi, ytringsfrihet og beskytte våre nasjonale grenser. Per i dag kræsjer radikal Islam med vestens humanistiske verdier, verdier det tok 400 år å skape. Verdier befolkningen selv skapte. Befolkningen må selv velge de filosofisk suverene human-etiske verdier. Denne av-væpningen av radikalister krever tid, kjærlighet og dialog.

«The New World Order» er et ikke-bærekraftig villskudd av post-modernismen. Og dessuten forbudt av Elohim, våre skapere, gjennom all Abrahamisk religion. Vi tok verdifull verdenskulltur og bygde Babels tårn, ut av kaos, som ble slutten på menneskerettigheter, human-etikk og skapte ett politisamfunn. Hvis vi har en skaper: Hva ville han ha sagt!?!

Vi vil bare ende opp med å ødelegge oss selv eller bli ødelagt av Elohim, slik det skjedde i den bibelske historien om Babels tårn. Det er ikke bærekraftig, MED MINDRE vi gjennomfører en industriell revolusjon.

 

Ingen globalisme uten bærekraftig teknologi! Ikke bygg på sand.

Alle store perioder i menneskets historie skyldtes et prestedømme som tjener folket, ikke omvendt, hvis vitenskapelige religion (f.eks. hellig geometri, astrologi osv.) er innarbeidet i befolkningen sammen med filosofi om vitenskapen. Denne filosofi utviklet seg til «astroteologi», religioner, og bare gjennom komparativ mytologi finner vi sannheten.

Faktisk: Det var aldri et punkt i Kristendommens historie der vitenskap ikke var identisk med kirkens lære, den kristne og egyptiske (atlantiske) alkymien, før universitet kom under opplysningsalderen, som var begynnelsen av pseudovitenskap. Jeg prøver ikke å forkynne Kristendommen. Poenget er at det finnes en kraft vitenskapen ikke annerkjenner. En kraft med enormt potensiale for en industriell revolusjon som må skje før vi blir en verden uten grenser. Eteren/Ånd er ett faktisk, bevisselig vitenskapelig fenomen, innarbeidet i all vitenskap fremtil for bare 70 år siden! Selv Albert Einstein trodde på «eteren».

Men etter at Michael-Morley eksperimentet begravde eterisk-fysikk, var løpet kjørt for oldtidens vitenskap, som i dag ville vært synonymt med magi. Vår bevegelse står på den direkte arverekke av de største vitenskapsmenn innen nyere tid: Nikola Tesla, Wilhelm Reich, og deres arvtakere; Trevor James Constable, Thomas Joseph Brown og Tomislav Tesla, som er mine venner.

Hva er alle disse store vitenskapsmenn sitt entydige budskap? En bærekraftig økologisk intelligent klosterlandsby, ett pallett for hvordan individuelle celler kan utgjøre ett globalt samfunn. Men det vi virkelig trenger er en trojansk hest.

Bare en verdensomspennende reformasjon av alle skolefelt, inkludert fysikk og religion, kanskje etter en krig mot terrorisme, etterfulgt av vår industrielle revolusjon, skaper en evig, etisk homogen verden av små, økonomisk uavhengige småsamfunn  (celler), hvor det ikke trengs valuta, stat eller politi annet enn nærværet av Elohim. VÅRE høyteknologiske og religiøse kunnskaper er perfekte og evige, bærekraftige og kan vare i millioner av år. Befolkningen må selv velge å gjennomføre denne revolusjon, for evig bærekraftig fremtid.

Det er rett og slett ikke nok olje bensinbiler eller Kobolt til bilbatterier. Ikke engang til 100 år. Verden trenger ett lys. En felleskapforfremtiden landsby med bærekraftig etikk og bærekraftig teknologi. En trojansk hest.

Med vår teknologi hadde jeg intet valg enn å kjempe for dette: Hvis jeg har mulighet til å ende all sykdom, fattigdom og lidelse, for første gang i verdenshistorien, er ikke dette den eneste drøm verdt å leve for?

Jeg tror fremdeles på at jorden kan bli ett paradis. Det er den eneste drøm verdt å leve for.

Jeg tror at vi er den første generasjonen på 1000 år som kan skape det! Og hvis vi ikke lever for denne drømmen idag, hvorfor tror Kristne Jesus vil komme tilbake og skape det for oss? Lærer ikke Bibelen oss at vi er ansvarlige skapere av vår virkelighet gjennom fri vilje? Og hvis en slik perfekt sivilisasjon noen gang eksisterte, at «en god Gud» kom ned hit i kjøtt og blod for å herske evig; hvorfor skulle en slik sivilisasjon ha forsvunnet? Ergo; det har aldri skjedd.

Jeg vil ikke at 20 generasjoner skal lide under korrupte globalisters splitt og hersk, deres sivilisasjonskrig, «for å gjøre verden mer monogam», bare fordi vi folket ikke startet en industriell revolusjon og skapte løsningen selv! Vi er Aquarius generasjon.

VI HAR TEKNOLOGIEN! JEG HAR TEKNOLOGIEN I DAG! VÆR MED OG SKAP PARADIS!

Så la oss bygge den landsbyen eller vente 500 år i slaveri, for det er ikke godt å si hvor lenge denne ikke-bærekraftige verdensorden vil synge på sitt falleferdige vers. Dette er den ene sjansen vi får, tror jeg, på 200-500 år, før verden er fredelig delt opp i populasjons-soner, er bærekraftig og har teknologien som blir tilbakeholdt av teknokratiet. Det er uunngåelig av vi ender opp med å sykle på vanlige sykler og å dyrke vår egen jord! Med mindre vi skaper en industriell revolusjon for bærekraftig fremtid, åpner for dialog, og skaper en en-verdens etikk.

Uansett. Møt opp, det er gode krefter der ute, som oss, så tenn et lys, og slutt å se deprimerende videoer om konspirasjonsteori. Slutt å for mørke og hat! Bli filantropisk proaktiv, optimistisk og organisert med dine venner!

Du kan begynne cellegrupper i hagen din, eller skape ett høyteknologisk Amish samfunn på landet, med private skoler og ett reformert kurrikulum. Dette er den mest spennende tiden å være i live. Stå opp! Løp med mantelen! DU er lyset! Vi lever i lysets tidsalder!

Mantelen og ansvaret som messias er like mye ditt som det er mitt. Ikke be til skyene! De fortalte deg aldri sannheten. Guds første bud til mennesket var som forpaktere av hagen! VI er gartnere på jorden av den Adamiske og den Noahiske pakt! Ville du ha gitt bort rettighetene dine til utenomjordiske eller maskiner??? Denne verden er vår!

Det er på tide å ta til skogs og bygge dette høyteknologiske, bærekraftige klostersamfunn. Hvorfor Amish? Hvorfor religion? Det er vanskelig å bli hørt eller respektert om ikke vi fornekter den kommende politistaten på religiøst grunnlag som en minoritet. Vi kunne f.eks sagt at: Vi krever vårt eget land-område ettersom Bibelen sier Norge er «dyrets system». Dette er bare en måte. Ta kontakt med Sasha Stone’s humanitad og newearthnation.

Mange trenger å våkne fra å våkne opp, reise seg og innse at de har en rolle å spille enn å bare få folk til å innse! Å lede vekker flere enn å forkynne!

Å innse at å gå veien gjennom alternative medier og den politiske plattform ikke vil redde nasjonalisme, eller menneskelig bio-mangfold. Felles fremtidsrettet etikk og vitenskap er veien å gå; celler som utgjør ett globalt paradis. Verden er global og løpet om suverene stater er kjørt, for godt. For evig. VI kan derimot bygge cellene som uunngåelig vil utgjøre det fremtidige verdenssamfunn. VI FOLKET må ta ansvaret mot fremtidige virus.

Men glem aldri! Det verste ville være om alle helter forlot politikken. Det ville f.eks vært som om alle sanne kristne forlot den katolske kirken og bare etterlot slangene igjen. Lyset skinner i mørket og det er viktig å delta i alle sektorer; å ikke gi mørket fritt spillerom, rett til ditt domene, om det skulle være seg i familie, personlig liv med Gud eller samfunn, fordi jeg tror dette er en åndelig krig.

Jeg sier ikke at opponenter til fremskyndet globalisering, skal stoppe deres nåværende kamper: Bare våkn opp fra å våkne opp, forene de spredte glør, fokusere alt på en nasjon, eller ett landsbyforetak, for å opprette ett eksempel til etterfølgelse, en Tesla-landsby, med private skoler! Tenk «bygg i stedet for å rive ned». Tenk «tenn ett lys i stedet for å forbanne mørket.»

Ikke se på populærmedias stigmatisering av «raser og kulturer», ikke tro på «splitt og hersk». Bitterhet er en gift en selv drikker i håp om at det vil ramme en annen. Konspirasjonsteoretikere er en term for dem som mener ett konglomerat står bak samfunnsutviklingen. Ikke pek på mørket! Da blir du som dem. Pek på lyset i stedet. Skap DITT samfunn, ikke pek på alt som er galt med mindre du har tenkt å gjøre noe med det, det vil bare ødelegge din sjel.

Tenk deg hva vi kunne oppnå hvis vi samlet ressurssterke mennesker som Thomas Eidsaa, Thomas Joseph Brown, Sasha Stone, Michael Tellinger og Harry Rhodes. Jeg drømmer meg ofte bort til umiddelbar fred og paradis i vår samtid, ved en simpel oppvåkning av min lov om lys og kjærlighet. Michael Jacksons ¨ verden forenet ¨ eller drømmen om «Scatman Johns Scatland». Gå og hør den sangen.

Vi må våkne fra å våkne opp, våkne fra å prøve å vekke folket, overveldet av konspirasjonsteorier, en maktløshetens ånd og i stedet se på lyset, forene de som er våkne: Ut av Babylon og inn i min evige drøm! Det er den eneste drømmen. Det eneste gyldige formålet med vår tid og teknologi. OG vi har Gud, og Jesus oppsteget på vår side, tror jeg.

Jeg pleier ofte å si: ¨Det er bare verdt å leve for noe verdt å dø for. ¨ En drøm om ett bærekraftig, verdensvidt opplyst brorskap. FFF, den første frie føderasjon. Folkets frie føderasjon. Felleskap for fremtiden: En verden VI FOLKET skapte SELV!

For den største illusjonen er illusjonen om separasjon. Jeg har ofte prøvd å definere mennesket. Psykologer er enige om at alle mennesker søker to ting: Kjærlighet og aksept. I min erfaring er mennesker forståelsesfulle, ikke krigerske, av naturens instinkt, hadde det ikke vært for livets smerter som mørkner mange sjeler. Generasjonen i dag er mindre hatefull enn når jeg vokste opp. Så lenge mennesket har mat, klær, seng, musikk og tv, er de kjærlighetsfulle. Bare ensomhet og smerte forårsaker ondskapens sirkel av hat. Populasjons-soner, felles etikk og vitenskapelig/industriell revolusjon vil eliminere all smerte, sult, sykdom og fattigdom. Når mennesker har det godt, ser vi vårt sanne guddommelige potensiale: For kjærligheten definerer oss som mennesker og er en guddommelig kvalitet.

Når ett lys tennes, når Aquarius vannbærere står opp, vil alle ønske vårt landsbysystem med alternativ fysikk, alternativ medisin og gratis null-punkts elektrisk energi, slik visjonert av Humanitad. Vakre hager på innlandet og i fjerne daler, nådd med levitasjons-farkomst. Å joda, Tomislav Tesla er bestevenn av min bestevenn, og Nikola Tesla bygde levitasjons-plattformer og skapte eterisk elektrisitet. Der kan dere enten være enige eller uenige med meg, men ingen kan benekte at mine oppfinnelser fungerer: Eteren eksisterer.

Før opplysningsalderen var vitenskap og alkymi det samme, reelt styrt under Vatikanet. Opplysningsalderen var begynnelsen på skolesystemet og falsk kunnskap, samtidig som det «allmektige» Illuminati ble opprettet.

Vi lever i en verden styrt av megalomanske teknokrater, som vil ha all vitenskap/magi og kunnskap for seg selv. Hvorfor vil det fungere å sette pekefingeren på kvakkademias teknokrati? Burde vi ikke heller fokusere på korrupt politikk, økonomi, kultur og bank? Bare prøv, det kommer ingen vei å gå imot den populærpolitiske strøm. Vi må ha media og tidsånden på vår side.

For alle vil ha mer teknologi, bedre helse, mer sex, lengre liv, bedre livs-standard og mer penger! Alle bryr seg om seg selv og alle kjenner noen som har dødd av kreft. Teknokratiet skal falle.

Når jeg, Harry Rhodes, Thomas Joseph Brown, Michael Tellinger og Sasha Stone fra Humanitad frigjør hemmelig militær eter-teknologi til befolkningen, gjennom å forkynne selvstendige bærekraftig samfunn i symbiose med naturen, kan befolkningen skape Agenda 21 på egenhånd. Dette er visjonen bak Sasha Stones’s «humanitad». Etter verden innser populasjons-sektorer og micro-chipping er nødvendig, vil alle skrike etter vår industrielle, medisinske og akademiske revolusjon for selv å skape kommuniteter med best mulige levestandarder, for å unngå koronakriser, eller depopulasjon ved virus som lett kan kreve 2 millarder av verdensbefolkningen.

Tenk deg hvis en gal bio-kjemist infilterer hemmelige bio-våpen forsket på av Amerika og slipper løs ett virus mye farligere enn COVID 19. Tilbake til småland! Tilbake til fremtiden!

Millioner av kristne, muslimer, nyhedenske, nasjonalister, og forfulgte forskere søker desperat etter en utvei fra det travle, anstrengende livet i dette «hedonistiske Babylon», BORT fra det pengegriske hektiske system av 5g internett. Vekk fra stråling, meningsløse jobber, meningsløs sløsing av ressurser, og tilbake til bondelandet med ekte vennskap og romantikk. Alternativ-bevegelsen, både på høyre og venstresiden, trenger å våkne opp fra å våkne, forenes, og å gjøre noe nyttig for de forente nasjoner, eller bli sett på som maur. Dere kan ikke benekte dette. La oss alle stå opp sammen for lyset!

Ikke mer kjøpesentre og fabrikker som ødelegger naturens ressurser. Bare mennesker i deres naturlige habitat; med Nikola Teslas teknologi og min forlovedes, Rothoff’s Vitenskapelige Institutt’s teknologi, en løsning på all lidelse, så vi kan skape en etisk og industriell revolusjon.

For med min teknologi og opplyste trossystemer er det ingen formål med storbyer av sykehus, politistasjoner, skoler eller myndigheter. Vi har teknologi til å ende all sykdom, all fattigdom og all hungersnød i enhver landsby. Hele menneskeheten vil være ett evig opplyst brorskap. For sannhet er sannhet, og det er ikke noe rom for idioti. Vi må gjennomføre dette perfektibilistisk.

Dette er ett av målene jeg har hatt hele livet. Spør alle vennene mine. Mine venner har allerede startet flere slike Tesla landsbyer. Min drøm er å opprette en i Norge, kanskje i Liberstad. For det blir jeg forfulgt av Kristiansand Politikammer.

Jeg ønsket å følge Jesu eksempel og gå for en ny, bærekraftig fremtid. Ett verdens-samfunn som ikke bare varer 200 år med ressurskrig, før vi går tom for olje og kobolt og klikker på hverandre i verdens-krig, men som kan vare i 1.000.000.000 år uten å ødelegge naturens biologi, som på mange vis, er mer hellig enn det vi mennesker er blitt i dagens samfunn.

La oss si at jeg tok makten over Norge i dag, og fikk med meg et ultra-liberalistisk anarkistisk teokrati som konge. La oss si Norge aksepterte min «metafysiske lov av kilde, kjærlighet og lys» som grunnlaget for humanisme. Partier og regjering ville blitt redusert til arbeiderforeninger, hyrt gjennom internett-demokrati, mens kirken (verdensreligionen) ble storting, hvor beviselige helgener velges gjennom internett-demokrati. Enhver sak ville vært debattert gjennom internett demokrati.

Befolkningen ville hatt leviterende biler, leviterende sykler og leviterende wearables. Hver familie ville fått ett par levitasjons-støvler samt en Royal Raymond Rife maskin gratis av regjeringen fra oljefondet. Det ville ikke vært mer lidelse, sykdom, sult eller fattigdom.

Jeg hadde bygget enorm økonomisk fremtid gjennom industriell revolusjon.

Jeg ville selvfølgelig fikse landet på sosialistiske måter. Enhver myndighetsform vil fungere med riktig ledelse og et etisk samlet publikum. Jeg ville skape et nytt sosialistisk Roma. Jeg ville ha reformert alle vitenskapens skoler og reformert all tro, alt grunnfestet på eterisk fysikk.

Jeg ville skrevet en ny nasjonal grunnlov basert på den tidligere beskrevne teokratiske modellen (skrevet i boken Kingdom of God) Veien til å oppnå denne revolusjon ville pågått som beskrevet i kapittelet ¨battleplan¨ i boken min «The battleplan against the NWO.

  • Jeg ville nasjonalisere media og sette det under min kontroll. Ikke mer hat eller frykt, ikke mer propaganda. Bare eterisk-vitenskapelig religion, naturdokumentarer om paradiset, folk som flyr med wearables i en evig harmoni med sannheten. Ett sirkus.
  • Jeg ville gjenopprette statskirken, men reformert den i tråd med bøkene mine.
  • Jeg ville bygget større sosial-sentre og hatt åpne forum basert på forumet i Roma. En scene på hvert torg, åpen hele dagen, for debatt og folkelig kultur.’
  • Jeg ville reformert vitenskapen, all kvakkademia, slik jeg har begynt med bøkene mine. All medisin, fysikk og biologi ville blitt omskrevet. Dette ville skape en verdensvid industriell revolusjon av ett verdensvidt opplyst brorskap; vitenskapens endelige helhet, perfeksjon. Dette ville eliminert lidelse, sykdom, fattigdom og sult.
  • Jeg ville anlagt en sak mot private banker, overført alle statens penger til en nasjonalbank og gitt regjeringen retten til å printe våre egne rentefrie penger, og dermed sette Rothschild gjengens gangstere ut av virksomhet i Norge.

·        Jeg ville blåse den norske kronen til himmels ved å bruke penger fra Norges oljefond til å bygge bærekraftig innlandsindustri, kraftverk, vitenskapelige anlegg, noe som ENKELT ville gjort kronen til den sterkeste valutta i verden.

  • Jeg ville opprettet en ny politiavdeling av anerkjente konspirasjonsteoretikere, som etterforsket Rockefellers bestikkelse av regjeringen og Norsk Folkehelse Institutt, tidligere politikere og hemmelige selskap, allianser med politistats interesser, samt skapt en ny Utøya-kommisjon.

Når nyheten kom på gatene om at terrorangrepene 9/11 og 22.07 var interne jobber, vil PST, Kripos, Norsk politi, frimurere, og Ordo Templi Orientis fengsles, sett på som utenlandske etterretningsinfiltratorer og forrædere betalt av Rothchilds bank-dynasti. Folket ville kastet av seg sine undertrykkere, og sluppet en fremskyndet ikke-bærekraftig global orden.

Folk vil ikke lenger se Syrias president, en som beskyttet kristne, som sin fiende, innvandrere vil ikke lenger bli sett på som våre krigsmål, men som potensielle allierte mot samme elefant, og den tidligere staten vil bli sett på som en vampyr-blekksprut, og dette vil forene mennesker av alle raser og religioner i all forutsigelig fremtid, for vi ville skrevet om det i norsk pensum.

Jeg ville opprettet «Universitetet for multi-dimensjonal fysikk», og dermed vitenskapelig sertifisere den ene sanne gjenstående religion gjennom eliminasjonsmetoden. Den beste måten for menneskelig oppstigning og beskyttelse. Spørsmålet er om du lar meg og min elskede Rothoff, min Jødiske forlovede, gjøre dette nødvendige fremskrittet, og om ikke annet; i en landsby med privatskole. Jeg bare advarer dere: Hun er bøs, sint og har en lang pisk.

Hvis dette dokumentet var av interesse, vennligst kontakt meg på tombenyeshua@gmail.com eller gjennom websidene mine. Vi er ikke Nazister.

Jeg elsker flerfoldig kultur, så sant det kan blomstre side om side, slik en skog er pluralistisk. Hvis alt er ensartet og påtvungent, er det kunstig og ikke lengre vakkert. Bevar menneskelig bio-mangfold samt menneskelig multikultur, ikke mono-kultur, men bærekraftige landsbyer, unike kulturer i symbiose med naturen i en verden uten grenser. Dette var min drøm fra jeg var 12 år gammel, den dag jeg gav opp politikkens vei. Jeg liker å kalle det «skaperens drøm».

tirsdag 17. november 2020

Livsambisjon, en løsning på døden og fortapelsesproblemet.

 

Jeg forklarer ofte de uvitende: Hva er hensikten med sangen din, livet ditt, når en stille gravstein sørger i 20 år, synger en sang av stillhet, håner måten du levde livet ditt, og deretter blir fjernet, ingen husker deg mens du fortsatt brenner i helvete?

 

Hvorfor lengte etter å leve, å  produsere barn når du bare fortsetter tidens hjul, fortsetter helvete? Hvorfor glemme barn bare for å se deres guddommelige lys forsvinne til råtne gamle menn, bare for å bli kastet i helvete?

 

Jeg er en profet og er sendt hit for å hjelpe deg.

 

Jeg skrev lenge om hvordan denne verden er den eneste troverdige verdenen, og skrev den inn i boken min: Jesus, Lucifer og Ritual of the cross forklarte.

 

Jeg er Jesu sønn, men forestill meg at jeg spør Gud: Hvorfor er det ild og ingen ordre for de døde om å leve ut livet sitt i helvete ? Selv om sjeler som ikke kan resirkuleres, må ta slutt, selv om dette universet er et dimensjonalt tre, som en balansert ligning av Gud / ånd vs kjødelighet / ild, to sider av samme mynt, selv om ild ligner ekte nedbrytning: Dette er spørsmål til bli besvart før vi berører det viktigste temaet i vår tid.

Dette er det eneste plausible 13-dimensjonale multiverset.

Man må vurdere at vi har mistet ekte vitenskap, minnet om vår art, vår opprinnelse og vår historie og leve i den laveste av de himmelske dimensjonene, Malkuth .

 

Hvorfor skal menneskeheten eksistere når den blir fratatt sannheten, uvitende om sin evige sjel? Hvorfor skulle skaperen og hans engler se på når vi valgte å ikke utvikle oss?

 

Betrakt dette universet som en metafysisk fraktal av konseptet: Livet.

Det har et navn, "kildefeltet", dette universet er tankesettelsen til et overlegen vesen, og jeg anbefaler boken "The Source-Field Investigations" av David Wilcock, for en rask introduksjon til det du oppfatter som virkelighet.

 

For en fullstendig forklaring på hvorfor dette er det eneste troverdige universet, anbefaler jeg boka mi: Jesus, Lucifer og korsets ritual forklart, der jeg løser det filosofiske “onde problemet”. Hvorfor er det ondskap? Så det kan være bra.

 

Men det er ingen mørkhetspartikkel: Alt som beveger seg utenfor vibrasjonene i skaperens kildefelt, kjærlighet, vil bli slettet: Tankeformer, mennesker, uhellige vesener. Det er der vi har begrepet synd. Jeg forklarer det ofte på denne måten:

 

"En absolutt god skaper kan ikke resirkulere skadede filer , og de havner i den slettede mappenavsnittet i Matrix, som kan hevdes å ikke eksistere."

Men hvorfor så mye smerte i helvete? Det er ganske enkelt den eneste plausible metafysiske konstruksjonen til multiverset. Hellfire representerer det røde rotchakraet, det laveste chakraet, Hellfire er den metafysiske representasjonen av den ultimate dekonstruksjonen i dette «mental kilde-felts-universet», det eneste plausible univers.

Det er en farlig verden. Inntil du oppnår massebevissthet om opprinnelse, historie, sjelens evighet, sjelsskattebedriften og innser vokterne dine, vil menneskeheten være en ressurs, et batteri, en symbolikk de spiller på i filmen The Matrix.

 

Jeg var åtte år da jeg fikk den første ambisjonen, min første drøm, formålet med livet mitt, etter å ha sett filmen "Independence Day " , og innså at det må være romvesener og at de må ha kontroll over jorden med cyborg teknikk , i kontakt med militæret fra Earthern , muligens med eksperimenter som involverte meg selv og skolen.

Det var etter dette at den godartede fremmed fraksjonen, Ashtar Command, tok kontakt med meg.

Jeg fant løsningen på min onde Illuminati-oppdragelse og menneskene som observerte meg, og aldri inviterte meg til å leke i skolegården.

Død og evig orden med en gjenopprettet / fast versjom av menneskeheten under englepolitiet kompromissløst for for perversjon, korrupsjon eller halvveisløsninger. Merket 666 var en genetisk tukling i Edens hage som hindret oss i å bruke mer enn 10% av hjernen vår og koble oss til kildefeltet. (Men jeg er en Adamitt.) Dette er en absolutionists norm.

 

Hvorfor leve når du skal brenne? Hvorfor føde barn til helvete? Hvorfor skulle englene, Elohim, våre skaperne observere oss og holde oss når vi har mistet vår hensikt, formålet med denne skolen / dimensjonen, etter å ha mistet dømmekraft mellom godt og ondt, mistet våre evner til oppstandelse? Hva er vi hvis vi har mistet ekte vitenskap, historie, moral og rett og slett er Satans eiendeler?

Har vi fremgang? Mot hva? Er vi jordens vaktmester? Hva har vi lært? Var menneskeheten en suksess? Hvem opprettet oss, med hvilken pakt, hvem er vi, og med hvilken rett bor vi på denne planeten? Er det noen med en guddommelig pakt, en rett til å eksistere? Er det noen sanne profeter igjen? Er det fremgang for menneskeheten? Er vi samlet? Hva er i så fall sivilisasjonen vår? Hvem leder denne paraden? Hva er drømmen vår? Er menneskeheten bevisst, forent og med en felles drøm: Å nå felles menneskelig etikk, oppstigning og slutt på fattigdom, sult og sykdom? Har vi mistet hensikten? Har vi mistet både vår opprinnelse, vår identitet, vår åndelige bevissthet og vår jord?!? Pga MENNESKET?!?

Sikkert de som utformet mennesket og dette universet , og tro meg, vi har ikke utviklet oss fra aper, vi kommer uunngåelig tilbake: De som gjorde vår eksistens, har det guddommelige ansvaret overfor Gud å angre oss når vi har mistet vårt formål.

Dette ansvaret faller på Ashtar- alliansen, som kontaktet meg kort tid etter at jeg oppdaget formålet med vår sivilisasjon:

Re-genesis. Gjenfødelse. Fordi vi er den første generasjonen med kloningsteknologi som gjør dette mulig, uten rom for korrupsjon eller perversjon:

Bare en evig befolkning i evig balanse med himmelen, helvete, Gud og naturen, som holder balansen og forhindrer himmelsk fall eller helvetes opprør:

Dette er den eneste måten å erklære menneskelig uavhengighet: At dette er vårt rike, vi er guder, som Jesus sa, og i utgangspunktet gir vi langfingeren til Gud og Satan, to deler av samme mynt, hvis du spør broren min. Selv er jeg Kristen, og ser på dette som ett Guds rike.

Det er derimot både uunggåelig og nødvendig at menneskets depopularisering og internering kommer til å skje, med mindre ett fåtals evig levende kristne Guder opplyser verden og tar vare på hagen i Guds faderens navn. Navngjetne YEDIER,

Vi har det teknologiske, åndelige og historiske beviset for vår meningsløse eksistens, vår største forbrytelse mot jorden, oss selv og universet , vår absolutte fiasko. Vår kvakkademia. En fiasko som ikke hypotetisk kunne være verre.

Vi er den første generasjonen med en sjanse til å avslutte dette! For en stor sjanse! For en mulighet! For en flott tid å være i live!

 

Med mindre Messias vises, som det er mange mindre intelligente meninger om, med mindre vi gror opp og bli selvstendige - klar over VÅR virkelighet og DIN eksistens , er depopulasjon og overmenneskelig Jesus-krig vårt ansvar for den hellige balanse, for å oppnå Krishna profetiene, for å ende uansvarlig menneske pine av Jorden og våre sjeler , før saldoen tipper, og vi er alle onde , etter å ha mistet vår hensikt og rett til å eksistere. Hvis det skjer, og tro meg, følger Gud med, hvem vet hva skaperen vår kan gjøre.

Jeg har sett mennesker oppreist fra de døde i Jesu navn.

Jeg har sett halt gå og blind se.

Jeg har sett stormer, orkaner og tsunamier forsvinne i tynn luft.

Det ser ut til at den jødisk-kristne Gud har hovedkortkontrolleren til denne matrisen og en utøvende rett til å handle på vegne av bevisste, kjærlige vesener.

For å være helt ærlig:

Jeg har sett hundre sivilisasjoner forsvinne.

Og tro meg, Gud avvikler.

Han kommer for å knuse både dere og dem som kontrollerer dere.

For sigende:

Gud er en monark.

 

Andre vil hevde: Dersom Gud, og aliens, våre skapere, hadde en godartet hensikt og interesser for “himmelriket”, ville vi allerede leved under det: Livet har eksistert på jorden i flere milliarder av år , men ingen slik sivilisasjon eksisterer, og den ville absolutt ikke forsvunnet . Dermed vet vi at det ikke er noen annen vil komme. Vi må selv skape himmelen på jorden. 

 

“Men det endrer ikke det faktum at jeg, du, vi, Guds ansvarlige gartnere på jorden, har ansvaret som vaktmester og medskaper av en himmel på jorden, sammen med messias, i dette åpenbare sluttidsscenariet for alle religioner. ”

 

"Jesus kom ikke til en UFO, og jeg forventer at han allerede er født og vandrer blant oss." Etter å ha studert eterisk flerdimensjonal fysikk, anser jeg det som umulig å gå inn i denne tredje tankedimensjonen uten å bli inkarnert, med mindre du er en engel som har en ikke-intervensjonspolitikk.

 

Kom noen oppsteget mester noen gang vendt tilbake med mindre gjennom reinkarnasjon? Noen Buddha? Noen helgen i historien? Vel, det er engler, og en dag har alt som begynner en slutt, selvfølgelig. Men hvis det ikke er noe statistisk bevis for engleinnblanding, når det aldri har skjedd, ikke engang under andre verdenskrig , vil det ikke skje. Det er så enkelt: Dette universet er en datasimulering, og vi blir ganske enkelt observert.

Dermed må vi konkludere med at ansvaret faller på oss . VI er gudene, som Jesus sa. VI er Jesus-generasjonen!

 

Etter å ha nådd det absolutte høydepunkt av menneskelig teknologisk og moralistisk evolusjon, bare for å mislykkes, er det vårt ansvar, med mindre vi blir et virus for resten av universene og multiversene. Det er en flott tid å være i live. Det er et uunngåelig faktum at vi er den første generasjonen i menneskets historie med makten og ansvaret for å oppfylle den menneskelige eksamen og skape himmelen på jorden, bokstavelig talt uten rom for korrupsjon eller perversjon.

 

DET er vår skjebne og vår hensikt. Vi er Lucifer- generasjonen! Lucifer, ikke TV-showet, ikke djevelen, men symbolet på Gudmannen, hva menneskeheten vil bli, ikke ondt, men et navn på Jesus, som betyr Morningstar, slik Kristus var og fremdeles tilbedes av katolikker som Lucifer siden Jesus vandret på jorden.

 

Det sumeriske skapelsesepos stammer fra navnet på den hebraiske guden Yah i Ea , skaperen av menneskeheten, en Annunaki- fremmed. Men hvis Kristus ikke vil reise seg, faller ansvaret på DEG. Ellers: Det er ekstremt høy sannsynlighet at Annunaki Elohim vil holde menneskeheten ansvarlig for Gud, nå som vi har nådd vår absolutte evolusjonssentre, men likevel mistet vårt formål. Kort fortalt: Vi er andreklasse og har ikke noe valg. Gå hele veien for Kristus, og hold verden trygg i all overskuelig fremtid, og hvem vet: Hvorfor skal vi ikke vare i 4 milliarder år? Det er svært lite sannsynlig at teknologien vår vil fullstendig forsvinne, og i så fall bare for å stige opp igjen et annet sted i universet.

 

Men siden min far, Jesus, og jeg er de opprinnelige dødseterne, om enn ikke onde:

Avslutt deres dumhet, deres meningsløse sjeler: En verden uten avgrunn eter, en Sephiroth, en konge, en verden, ett livets tre uten synd. Himmel på jorden: Evige vesener i evig balanse med naturen.

“Døden er fienden, døden bekjemper vi ! ”

"Hvorfor skal jeg bli født mellom en sint Gud og en sint djevel?"

La oss bryte forbannelsene og bestige planeten Jesus Kristus tikkun olam- stil av Rabbi Yitzak Kaduri majestetiske nese. Hjelp meg i denne satsingen, formålet med denne dimensjonen, den eneste sanne drømmen det er verdt å leve for.

 

Fra den nåværende åndelige og intellektuelle mangel av menneskelig innsikt :

Det er ikke noe formål med en verdensbedrift annet enn materialisme.

Menneskeheten kan ikke være fredelig globalt like hverken gjennom etnisitet, klassemessig eller gjennom intelligens, selv om vi gjenskaper menneskeheten en rase, fordi kildefeltets evolusjons-mangfold i løpet av tre generasjoner vil spre seg som en skog av flertall, og det er skaperens intensjon. Flertall og entall, individualitet, er vakkert, som en skog av ulike raser. Menneskeheten kan aldri, ikke engang om den er gjenskapt, bli forent gjennom like’ intelligens, utseende eller talenter, men bare gjennom allment akseptert etikk bevist av vitenskap, som min lov om kilde, kjærlighet og lys. Alle skal vi eksistere sammen – paralelt in en symbiose. Denne falske innkvarteringen av mennesker er feil. Med dagens teknologi hindrer ingenting ett monastisk anarkistisk fredlig jordbruks-samfunn.

Etter at Gud har vasket bort og gjenskapt løgnene, mer menneskelige enn før, kan de gjenværende udødelige, bare stige med befolkningen og forenes gjennom etikk: En forening av vitenskap og religion, historisk uadskillelige ved komparativ mytologi, som vil føre alle vitenskapskolene til reform etter Nicola Tesla og Wilhelm Reichs eteriske flerdimensjonale fysikkmodell, som inkluderer det påviselige eteriske kildefeltet, og frigjør himmelsk teknologi for himmelen på jorden. Dette fører til en ny industriell revolusjon men sanne vitenskapsmenn, ikke kvakademikere .

Dette er hensikten, angripe pseudovitenskapsteknokratiet med f.eks kreftkur, for å få ballen til å rulle, siden alle kjente noen som har dødd av kreft, unge og gamle, rike, superrike og fattige.

Hvis folk ønsker teknologiske gratis ting og helsetjenester, bør the First Free Federation, People's Army, undersøke, lage og gi dem til dem .

FFF. Kjemp for frihet. En ny verdensorden for loven, ikke Thelema, men loven om kilde, kjærlighet og lys, aritmetikken til hele skapelsen helt oppdaget av meg selv ved hjelp av erkeengelen Gabriel. Løp med frihetsfakkelen! Tenn et lys! Enhet! Ikke forbann mørket!

Familier av lys? Din skole? Et vitenskapelig anlegg i hagen din?

Forbered prestedømmet for Herrens komme: En samlet kirke, med enhet for å våkne opp fra å våkne opp, å forene i anarko-kapitalistiske monastiske samfunn, om-skrive pensum fra alle skolene i vitenskap og skolefelt.

Private skoler. Private landsbyer. Forlat Babylon! Gå inn i Israel! Én verden forent!

 

Jeg skjønte at ett nytt komme og en ny verdensorden var nødvendig da jeg var 8 år, og bestemte meg for å teste og bagatellisere meg for å samle rav på hodet til anklagerne mine da jeg var 10, etter traumatiske opplevelser i skolen. 

 

Bestemme veien til Kristus, uselvisk, i svakhet, saktmodig, i åndens og Buddhas vei, for å stige som alt OG ingenting, forløser, sann helt av svak og sterk, dømme menneskeheten som en gjenfødt feniks av evig tilgivende kjærlighet… Slik tenkte den høyeste… Men nok om mitt barndomsgeni. Endog… Jeg sluttet aldri å tenke på den endelige løsningen før jeg var 16 , plaget, utmattet, selvmordstank og redd.

 

Min kristne forlovede var utro. Min kirke hadde alkoholholdige prostituerte i ledelsen.

Jeg ga opp, gråt i tre dagers faste. Begynte å røyke.

Men søkte etter Gud av hele mitt hjerte, ånd og sjel, for å bli alt og ingenting, et navn jeg tok da jeg var 12 år, lovet å teste menneskeheten, bli mørke, for å trekke alle med meg til himmelen når jeg ble lys igjen.

Jeg spurte meg selv hva som foregikk, ett skadet barn ønsker å bli sett i sin sorg, søkte etter og vil ha: Forståelse. Det vil vi da alle?

 

Aldri la det bli ett selvlidende Kristuskompleks som tester andre for lenge, slik som jeg forlot å klatre i den ruvende veggen av kompleksiteter, forventninger som føltes for ekte, men fjerne, før jeg bestemte meg for hva jeg skulle gjøre med mine talenter, og visste at jeg uunngåelig ville være denne verdens Gud hvis jeg gjorde dem, men foretrakk å følge den virkelige Kristus, å være ham, åndens vei, og ikke den populære medieversjonen som Justin Bieber.

Det er ekstremt vanskelig å være intelligent i samfunnet vi har blitt.

Jeg lærte engelsk flytende da jeg var 9 , da jeg var misjonær på Hawaii . Jeg har hatt flytende engelsk helt siden.

Ashtar alliansen har SKY-høye forventninger.

Men på grunn av et knust syn på virkeligheten, idet jeg fryktet en konspirasjon så mye større enn det jeg muligens kunne forestille meg, bestemte jeg meg for å korsfeste min vilje, min personlighet, min kjærlighet og mine ambisjoner om rikdom, rykte og karriere da jeg var 10, og hengte min samvittighet på Jesus.

De likte ikke at jeg ikke var med i politikken som 11-åring . Ingen forsto meg. Ingen besøkte meg ... Alt var kjedelig .

Så jeg erklærte krig mot menneskeheten i min desperasjon som en 12 år gammel narr, jeg startet Sail Basa, forkortelse for Hail Nasa, til ære for Ashtar- kommandoen.

En terrororganisasjon ment å bryte alle grenser og revolusjonere verden.

Store bokstaver , SAIL BASA , sto for: "Blås alt i lufta/skyhigh " "Brenne alt, nukre alt."

Jeg var ekstremt populær og hadde 21 medlemmer, noe som gjorde oss til 22 .

Vi snek oss ut om natten i svarte kapper og svarte hetter . Gjorde sprell, brente bensin og lagde bomber. Den galeste ungdommen i landet. Vi hadde to gjemmesteder. Vi var de mest fredlige i hele landet…

  

Vi har konkludert med at det er menneskehetens formål i stand av ansvar for for første gang i historien; å ta ansvar for dette riket, eliminere til uendelig spor av sjeler til helvete, være gudene vi var ment å være, uteksaminere den menneskelig eksamen, og være den dominerende arten på planeten vår, like intelligent og forent gjennom felles menneskelig etikk, lov om kilde, kjærlighet og lys. Som Jesus ville...

Amen.

Jesus er herren. Min far, som jeg arvet alt fra.

Akk ... et kors. Symbolet på smerte.

Og mye ære.

Menneskeheten fri for synd! En verden uten avgrunns chakra, der forbannelsen av kjærlighet brytes, og:

Ett perfeksjonistisk eventyr i vitenskapen og menneskehetens rekreasjon , uten kompromiss med perversjon, satanisme eller umoral. Dette var min drømmekarriere bortsett fra politikk som et ungt barn. Jeg kunne ikke få det ut av hodet. Hvis Gud er vår far og er skaper, er vi ikke også hans skapere?

 

En verden med evig balanse i kraften.

Styrt av jernhånden min.

Og urokkelig vilje.

De har tross alt lidd.

Hevn dem. Oppfylle skjebnen min.

Jeg slettet meg selv.

Jeg døde.

 

Dette er ikke fruktbart på dette tidspunktet eller noe jeg vil videre , og jeg vil heller ikke handle i samfunnet før jeg får en livsstøttedrakt for mine pustevansker som forsterker mine åndelige krefter, og / eller i det minste ett helsevesen, en unnskyldning og / eller invitasjon, mine enkle menneskerettigheter.

Jeg hadde dem aldri . Ingen venner. Ingen familie. Ingen mentor. Ingen lærer. Ingen kirke. Ingen har noen gang ønsket å investere i meg eller fortalte meg at jeg var vakker, verdifull eller forutbestemt.

De fortalte meg alle det motsatte, spesielt den onde familien min, som lett misbrukte meg følelsesmessig fordi jeg var kristen. Og jeg står for det liv jeg levde, jeg må det. Skjebnen ankommer uansett: Guds vilje/dharma.

 

 

 

Likevel var kristendommen årsaken til smertene og det følelsesmessige traumet mitt hele livet. Å være en oppsteget mester. Livsambisjonen min og grunnen til at jeg sverget en ed for å teste menneskeheten og dømme dem, og slettet meg, dessverre, i ferd med å takle følelsesmessig. Med eden jeg avla, hvordan kunne jeg handle når hele mitt liv var fornektelse. Jeg vet hvordan det er å føle seg som en taper.