tirsdag 24. november 2020

Alternativ verdenshistorie og leir-flod: Abrahamismens verste trekk.

 

1.     Punkt nummer en: Folk vokser ikke opp til å tenke og ta ansvar selv, men blir lett offer for populasjonskontroll/propaganda. Det som er galt med religion er at folk blir selvopptatte, opptatt i frelsen, apatiske til sannhet og verden, samt underdanige religion, politikk og media ettersom religionen er styrt av myndighetene eller (som i Kr-dommen) fordi religionen sier vi skal underordne oss myndighetene: De har en barnslig tillitt til Gud, er ofte naive til politikere, vokser aldri opp fra barnslig naivitet, tror ofte at verden er uskyldig, at Gud er i kontroll, og at alt vil en dag bli fint. Kristne skal bare være gode, snille og adlyde ettersom Jesus snart kommer igjen. Folk tenker med andre ord ikke selv, gjør seg ikke sine egne meninger og våkner aldri opp. De selger ikke bare sin sjel til Jesus, men korsfester også sin samvittighet som ett ansvarsfullt menneske idet de gir opp søken etter sannhet. De stagnerer og tror de har nådd den absolutte sannhet. De ser ikke krykkene og at de lett kan falle om de ikke åpner øynene for det virkelige verdensbildet.

2.     Punkt nummer 2: Abrahamismen er ikke sann, ikke overhode. Jona var ikke i hvalens buk i 3 dager før hvalen spydde han ut helt frisk, 1.000.000 etiopere gikk aldri til krig mot Israel i bronsealderen herregud, Moses delte ingen sjø, Elia fikk ikke brød av 2 ravner, Salomo hadde IKKE 1000 koner, ja hele gamle testamentet er rasistisk imperialisme for verdensherredømme, skrevet etter ny testamentet ifølge verdens smarteste matematiker, russiske Dr. Anatoly Fomenko, hans bevegelse av alternativ verdenshistorie og sunn fornuft inkl Gary Kasparov, verdenshistoriens beste sjakkspiller. Ifølge Fomenko var Jesus en Slaver, og det var aldri noen Pilatus eller Herodes, Romer-riket oppstod i sen-middelalderen, og Jesus levde ifølge Fomenko for 1000 år siden, ettersom Joseph Scalliger og den Gregorianske kalender la 1000 år til kalenderen ved å gjøre i-en (for Isus/Jesus) om til en 1`er, så f.eks i602 ble til 1602, samtidig med religionskrigene i Europa, hvor massive omveltninger og folkemord ble begått.

3.     Det er sannsynlig at Jesus har eksistert, som en slaver, men Bibelen, Jødedommen og midlertidig Kristendom er skapt som en respons på Jesu komme, for å ødelegge den opprinnelige Kristendom, for at Satan skal ta tilbake jorden fra Jesus. Dette er beviselig i Åpenbaringsboken. Åpenbaringen ble skrevet for 500 år siden, datert av Fomenko. Min egen research av Jesu fødselskart i Åpenbaringen 12 viser hvordan Jesus ble sendt 1000 år tilbake i tid. Åpenbaringen ble skrevet på Gresk. 666 tilsvarer bokstavene chi xi stigma i Gresk gematri og betyr: Kristus på ett kors korsfestet. Men eldgamle kirker fra Jesu tid viser Jesu korsfestelse, han ble korsfestet for våre synder. Åpenbaringen er Satans plan for å ta tilbake verden ved å introdusere antikrist som Jesus, gamle-testamentets Gud. Yahovah er Guds sanne navn i Jødedommen, bevist av Jøden Nehemia Gordon, og navnet betyr «God of mischef, ruin, calamity, destruction, perversion, very wickedness». Denne Gud ble introdusert for å ødelegge Ariske Tartaria, samt ødelegge Jesu budskap og troverdighet. Åpenbaringen 13:16 er identisk til 3’dje Mosebok 13:16 hvor man «er bundet» til denne Demiurgen, Yaldabaoth, og alle Kristne vet at «antikrist» «er Gud/vil sette seg i Guds tempel», at antikrist vil være Jødenes messias. Så Bibelen med sitt utrolige syvtalls system ble skapt av utenomjordiske med en supercomputer for å iverksette verdenshistorien: Å sette fiendskap mellom Kristne og Jøder, før antikrist kommer og ødelegger Kristendommen.

4.     Bibelen er bevisselig oppdiktet for å styrte det riket som til da hadde sivilisert verden, basert i Tartaria, (Aria) på en tid hvor mennesket var etisk, religiøst og høyteknologisk forent, var Gudene selv, før Jesus, sivilisasjonens krone, kom til jorden, og jordens utenomjordiske herskere skapte en plan for å ta tilbake makten fra Jesus: De oppfant jødedommen, Kristendommen, Islam og Bibelen. Hvor mye av nytestamentet som er feil, er vanskelig å si, for eldgamle bøker og kart viser Jerusalem og korsfestelsen, men det Davidiske dynasti, Gresk, det Greske språk, Jødene, det Jødiske språk, og historien om Jesus er oppdiktet for å fore løgnen om at sivilisasjonens opprinnelse er Gresk-Romersk og Jødisk når sivilisasjon egentlig er slavisk.

5.     Abrahamismen er ikke sann (Bibelen/Koranen er oppdiktning og religionen feil, med unntak av source-field synchronicity effect og kanhende lover/åndelige prinsipp som var dagens vitenskap/kosmologi/alkymi), en tankegang og evolusjon menneskeheten (jeg er tidligere Kristen) var ment å utvide inntil vi oppnådde all sannhet, og ikke stagnere, noe alla slik Jødene fremdeles skriver hellig skrift/Talmud i dag. (De sluttet aldri å skrive gamle-testamente propagandaen sin.) Ja, ingen religioner er brukelige, ettersom de ikke utvikler seg imot sannhet, men mot Antikrist (Jehovah’s) verdensorden og kvakkademia. De er apatisk stagnert, og det åndelige gjøres ingen vitenskap på. Religion er stagnert og blir brukt som unnskyldning, blant annet til å ikke bry seg og blindt følge diktatorer som f.eks under Islam. Åpenbaringen er simpelthen en måte å skremme Kristne til lydighet samt forklare naturlige katastrofer så alle generasjoner tror det er dommedag og gir sin tillitt til Gud og stat i påvente om at Jesus snart kommer igjen, selv om han ikke gjør det.

6.     Ett Spørsmål: Er jødedommen/Abrahamisme bra? Nei. Skapte Gud ett monster han ikke kunne forutse? I så fall er ikke Gud allmektig: Gud skapte ikke Bibelen eller Abrahamismen, inkl Jødedommen og Kristendommen.» Var ikke Gud sterk nok til å gi, og lede den absolutte sannhet frem til verdensvid fred og enhet uten å ofre millioner av liv i kunstig skapte kriger? Er Abrahmisk litteratur (med unntak av Koranen) krigersk, uvitenskapelig, rase-imperialistisk og uoverstemmelig med moderne fornuft? Gav Gud deg noen gang åpenbaring om sannhet: Hemmelighet, jordens form, universet, internett, verdenshistorie? Bare spørsmål… Nei, ingen fikk åpenbaringer fordi bevissthet er en synkronitet. Man «nedlaster» fra det man allerede vet, ergo «det finnes ingen Gud», i hvert fall ikke en god en. Med mindre Jesus kommer igjen. Ehyeh Asher Ehyeh er den egentlige, sanne Gud, og betyr: «Jeg er alt, også inne i, jeg er.» Altså: Altet, også inne i shekinah (Ashera) det som er (deg). Forstå det, den som har visdom. Les mine bøker.

7.     Bibelen/Toraen er ikke sann og millioner har blitt ofret av Jødene i slavehandel, fransk revolusjon, bolsjevistisk revolusjon, første og andre verdenskrig, etc, bare for opprettelsen av Israel som Kristne nå priser: Var Gud god som slaktet disse, eller kanskje Gud skapte ett monster (Abrahamismen) som han ikke forutså ville ødelegge Tartaria, all kultur, all rase og alle nasjoner. Som en Kristen Deist tror jeg ikke på annet enn Bibelens visdom og sier: Israels og Jødenes utvelgelse/Hellighet er grunnet masse-suggesjon og David Wilcock`s populariserte ¨synchronicity effekt¨, en metafysisk lov eller ett prinsipp om manifestering av virkeligehet inkl hva som er ¨sant¨ etter masse-suggesjon. Jødene er ikke bra. Anatoly Fomenko beviste at kongedømmene Israel og Judea aldri eksisterte. Dette er vitenskapelig bevist bortenom enhver tvil. Allikevel påstår Kristendommen at Gud er sannhet, at den Hellige Ånd er sannhetens ånd, og at Jesus er sannhet. Dette tror jeg på. Det er derimot lite igjen av Jesu sanne lære i Bibelen. Bortsett fra Jesus, og nytestamentet (med unntak av Åpenbaringen) , kan Bibelen kastes i søpla og brennes. Man finner megalittiske byggverk over alt, fler i Tyrkia enn i Roma til og med, men svært lite i Israel, en ide om ett hellig land og utvalgt folk hvor «sivilisasjonen oppstod». Og tempelet i Jerusalem har aldri eksistert, selv Jødene fortalte det til meg ansikt til ansikt i Jerusalem.

8.     Ivan Panin beviste at Bibelen er skrevet av en superkomputer ettersom den inneholder 7-talls mønster fra perm til perm, en enorm oppgave, og nei, det er ikke fordi Bibelen er sann eller Hellig, det er den ikke: Den diktet opp ideen om KRIG, verdensherredømme, noe som før Abrahamismen, ifølge alternativ historie, aldri hadde eksistert, da Tartaria var ett verdensvidt handels-imperium (før vi startet Krigen mot dem). Ruinene i Angkor Wat er de største på jorden. Hvorfor snakker vi ikke deres språk? Fordi all ondskap ble diktet opp da «Jehovah» ble diktet opp. 7-talls mønsteret beviser at Bibelen, inkludert dets karakterer, Israels historie, Jesus, det Greske alfabet, og det Hebraiske alfabet, ble skapt som en slagplan for religiøs-politisk verdensherredømme. Grekerne, Jødedommen, Jødene, og deres språk KAN vitenskapelig sett ikke være eldre enn 1000 år, pga den ekstremt ekstreme perfeksjon av syvtalls-mønsteret. Hvem har supercomputere og teknologi til å skape restart av sivilisasjon og introdusere populasjoner etter katastrofer? Gudene, Gud eller Satan? Elohim? Englene? Den høyeste Gud (Ehyeh Asher Ehyeh) er god, og Jesus er Lucifer J-Zeus, den Høyestes Sønn, Solen, mens Yaldabaoth (antikrist 666) bryr seg ekstremt om å skape så mye død og helvetet som bare mulig. Anatoly Fomenko, mudflood og alternativ historie, som på stolenhistory forumet, beviser at bortimot all historie er oppdiktet løgn.

9.     Er Gud god? Alle verdens kulturer og nasjoner ble slaktet av Judeo-Kristendommen, Vatikanet og Jødedommen. Tartaria ble slaktet og fjernet fra verdenshistorien. All vakker arkitektur måtte gå for å gjøre rom fro hedonismens kjøpesentre. Milliarder av ariske liv ble slaktet, Jødene utgjorde 90% av KGB i Ukraina, tok all mat, og sendte alle blonde, smarte og vakre til Gulagen i 3 folkemord. 120 millioner, mest vakre blondiner, døde, voldtatt, skutt, slaktet i kulden. Av Jødene. Bevisselig. Endog skjer mirakler og Gud, hva enn Gud er, ¨elsker Israel¨. Alle Kristne elsker Israel som dreper dem. Alle Kristne elsker paven som dreper dem. Som igjen stiller spørsmålet: Er Gud ond eller er dette resultat av masse-suggesjons-effekten beskrevet ovenfor: altså at vi/media dikterer hvordan sourcefield/kildefeltet/Gud skal nå oss med sin kjærlighet, for den Høyeste Gud (ikke Yaldabaoth) ER kjærlighet, helt garantert. Men i så fall, hvorfor åpenbarer ikke Gud sannheten om Bibelen? Hvorfor leder han ikke sin kirke i kampen mot uvitenhet og ondskap? Hvorfor sier han ikke at Jødene drepte 120.000.000 Ariere under Boljsevismen? Er Gud enten ond eller massebevissthet???

10. Vi vet at Himmelen (hvor Gud/Gudene er(jeg tror på EN Gud)) eksisterer og er god, ikke ond. Dette vet vi gjennom inter-dimensjonell fysikk (scalar-field-physics), kristne mirakler, nær døden opplevelser etc. Vi vet også gjennom disse opplevelsene at Himmelen/det åndelige generelt, ikke sier sannheter vi ikke vet, punktum, antakeligvis for ikke å tulle til menneskets frie vilje, da fri vilje ett absolutt metafysisk prinsipp/lov essensiell for universets hypotetiske eksistens. Gud og Satan har en svært reell «non-intervention policy».

11. Ergo: Verden er Gud og Satans lekegrind hvor de sloss om menneskers sjeler. Gud er en massebevissthet på dette plan, og en person i aller høyeste dimensjon, som ikke taler sannhet til oss, pga han bare kan åpenbare det vi allerede vet/synchronicity effect og/eller fordi han ikke vil gå imot prinsippet om livets skole/fri vilje. Navnet Jesus, helgener og englers navn, er nøkler for å åpne hellige vibrasjoner av kildefeltet.

12. Abrahamismen ja... All nasjon, arkitektur, kultur og sann åndelig kunnskap er ødelagt for globalismen, Tartaria er vekk, og det begynte for 1000 år siden, ifølge alternative historikere. Alt av alle ting som en gang eksisterte er dødt i uendelig ødeleggelse, og ikke en Jesus eller engel har vist seg på Himmelen eller løftet en finger. Om Jesus eksisterte, og det er jeg 90% sikker på, er Jesus idag en kompositt-figur: Sannheter fra østen og midt-østens mysteriereligioner presentert i en falsk historie (Bibelen) med formål for populasjonskontroll for å introdusere antikrist. Så ille var Jesu komme at Satan nå har ødelagt hele verden.

13. Ergo: Kristendommen er ¨sann¨ e.g ¨Jesus frelser faktisk fra Helvetet¨, men er samtidig ikke sann på samme tid. Gjør Himmelen kompromiss mot ondskap? Himmelen sier kanskje ikke løgner. Men sier de den hele sannhet??? Garantert ikke. En 33’dje grads frimurer sa en gang til meg: Gud og Satan er to sider av samme mynt.  

14. Jesus var antakeligvis, ifølge Anatoly Fomenko, Sylvie Ivanova og meg selv; en slaver/Arier (alle pratet slavisk/etruskisk (som er det samme språk) i ¨Israel¨ for 1000 år siden, ifølge alternativ arkeologi. Personlig tror jeg Jesus var konge over Egypt (hvor han deifiseres som Osiris). Vi vet veldig lite. Men oldtidens Egypt florerte inntil 220 år siden, hvor Mameluke-dynastiet var blonde Kristne, og fortalte om Jesus fra hieroglyfene. Dagens hieroglyf alfabet er forfalsket. All Egypts historie er ren oppdiktning. Jesus var garantert guden Osiris, og Bibelen daterer seg selv til år 0, (2000 år siden) mens Kristendommens historier garantert ikke oppstod før for 1000 år siden ifølge Fomenko.

15. Derfor må det opprettes ett Temple of One der vi forsker på åndelige fenomen, dimensjoner, samt dekonstruerer religion og tar vare på sannhetene; det være seg i sannheter i liknelser, religiøse/moralske koder om synd, astrologi/Mazzaroth, livstreet/dimensjonene, tre-enighet (Trimurti), idet vi konstruerer en sann religion. Dette har jeg gjort og finnes i boken «The Atlantean Order of Lucifer. Der forteller jeg om evighetens sanne religion: The Law of Source, Love and Light.

16. Det beste hadde vært om vi kunne gjenskapt mennesket moralsk og fysisk perfekt så vi ikke trengte noen mellom-mann (Jesus) og levde som himmel på jord i evig brorskap og forsakelse av ondskap, djevelen, som eksisterer.

 

 

17. Spørsmål: Døde Jesus på ett kors eller i kampen mot Satan? Er Jesus en virkelig person og/eller ett konsept som ¨the one i Matrix-filmen¨ Odin eller Vishnu?

18. I så fall: Hvor mange ganger har menneskeheten blitt re-startet med ulike variasjoner av disse konseptene vi ser i alle ulike religioner? Hvem gjennomfører re-start av sivilisasjon? Elohim? Satan? Gud? Aliens?

19. Er Jødene Guds utvalgte folk eller Satans? De må være Satans utvalgte folk ettersom en re-start av sivilisasjon og beviselig hersker-psykose er ondskapsfullt; det går hverken på kompromiss med metafysiske himmelske filosofiske prinsipp eller menneskelig kjennskap til godhet vs ondskap.

20. Enten det, eller så forteller Gud oss ikke bare halve sannheten, men rett ut løgn, av verste sort, ved å hvit-male jødenes herskersyke. Etter ovennevnte spørsmål, la oss gå for at Jødene er Satans utvalgte folk, ettersom fysiske bevis på Himmelen som en ren dimensjon av filosofisk rene konsept (jo høyere du går, jo ¨helligere¨ blir det) er beviselig i interdimensjons-fysikk.

21. Ergo: Denne verden er styrt av Satan, som gjennomfører re-start av sivilisasjoner imens Himmelen ikke representerer seg selv pga fri «vilje prinsippet» eller fordi vi ikke kan nå dem/har ingen synkronisitet, ettersom Himmelen ikke hjelper hverken Abrahamismen eller menneskeheten ved å fortelle dem sannheten.

22. Ergo: Jesus er en kraft og ett prinsipp, Vishnu, Osiris, etc, som re-starterne spiller på ved å oppdikte religioner etter det. Er Jesus myten Osiris myten som komparativ mytologi tyder på? (Noe jeg ikke skal gå inn på, les heller bøkene mine.) Hvilken er nærmest sannheten?

23. Det endelige spørsmål vi aldri kan filosofere oss frem til: Hvor mange re-starter har det vært og hvor lenge har dette holdt på? De eldste kalendere er 7000 år. Er verden kuppet av utenomjordiske? Er det Jødene/Fønikerne/Kanaanittene? Garantert: Ettersom all ondskap startet med dem, for å kuppe Jesus, ifølge min tolkning av alternativ verdenshistorie.

24. Er Jødene den høyestes utvalgte, eller bare denne verdens Guders mellom-menn, ekspertene som påtar all makt gjennom kunnskap og blodslinjer. Om Jødene ikke var Guds utvalgte folk, er de nå blitt det, ved massesuggesjon. Er Gud en leende muskuløs kuk av en monark, noe alla antikkens statuer av den Høyeste, (se Zeus) mesterarkitekten som satte i sving skapelsen for å se på (hvorfor bare se) tilsier, en Gud som tillater resettene uten å advare menneskeheten ettersom vi ikke kan forstå hans vesen? La oss si at Jødene er Satans utvalgte folk, Saturn/El og Elohims sønner: IsRaEl. Yaldabaoth’s regenter.

25. Hvorfor kan vi ikke forstå hans vesen? Jo, fordi vi vet at Gud er hellig, men ut ifra ett menneskelig synspunkt ville vi ikke sagt det, vi ville sagt at Gud er ond, altså; ikke hellig, men det vet meta-vitenskapen er feil 100% sikkert. Vi vet også at det finnes godt OG ondt, altså en bipolaritet, og at det GODE er Gud. Men la oss si at Jødene ER den høyeste Guds plan, og har bare gått vill pga fri vilje, massakrer Gud ikke klarte å avvikle. Antakeligvis…!

26. Derfor forklarer jeg skapelsen i bøkene mine, løser det ondes problem, og oppdager gjennom studie av fortiden: At YALDABAOTH (ikke Gud) skapte denne verden, ikke kan engasjere seg uten vårt samtykke, ikke kunne forhindre at Jødene, hans utvalgte folk ble korrupt, ettersom Gud forsøker inderlig å lede kirken samt Abrahamister til sannhet, noe Gud ikke klarer ettersom universet er skapt slik at vi selv må rekke ut hånden, og det gjør mange: Det er nok av både Jøder og Kristne som tenker utenfor en boks, problemet er bare at de blir utstøtt av andre Kristne som gjemmer seg i boksen, eller til og med drept, som under Islam.

27. Ergo lever vi på Satans planet. Hvorfor? Fordi: Siden vi ikke lever i Guds godhets fred i verden i DAG, kan vi filosofisk argumentere for at det aldri kommer til å skje og at det aldri har skjedd, ettersom det hadde skjedd innen nå, at en fysisk Himmelsk God-Gud kunne dukke opp, siden mennesket har vært her uendelig lenge, og verden er 4.000.000.000 år gammel. Det kommer ALDRI til å skje. Og selvfølgelig: Jesus kommer ikke igjen, pga. interdimensjonal fysikk og det faktum at profetiene om Jesu andre komme var Mazzaroth/astrologiske profetier, men hvis du er så dum å tro det, må du lese kapittelet mitt i boken jeg skrev om åpenbaringsboken.

28. Personlig tror jeg Jesus kommer igjen, tror dessuten på Kr.dommens lov-verk, jeg vet bare ingenting, i hvert fall svært lite, og kan ikke være sikker på at Bibelen er troverdig, og hvem var egentlig Jesus i så fall??? Derfor filosoferer jeg. Dette er det første jeg har skrevet på Norsk siden jeg begynte den engelske bokserien min for 4 år siden.

29. Den eneste knuten i hele 6-bok Guds konseptet mitt er: Hvis Gud er så glad i hvert menneske og alle har lik verdi, spør deg: Hva føler Gud når han kaster ett menneske til evig fortapelse og tar imot ett annet i Himmelen? I så fall måtte Gud alltid være lei seg? Svaret er nei, ettersom denne fysiske verden ble skapt av mindre himmelske skapninger, og det ikke var Guds vilje eller ansvar at noen skulle falle til Helvetet. Til tross for dette er ideen om evig fortapelse den største knute til ett filosofisk perfekt univers. Les mine artikler på engelsk for og imot Gud.

30. Jesus er fremdeles den eneste for meg, den trygge vei ascension, den eneste vei til frelse for oss simple mennesker, noe jeg har skrevet en hel bok om (bok 3). Den eneste vei, med mindre du er en ascended master eller buddhist som oppnår lyskroppen, en beviselig oppstandelse, muligens en mektig sjaman, men det er lite sannsynlig at de simple oppnår oppstandelse. Om dette bare er ett program i Matrisen eller om Jesus var en virkelig person gjenstår å bevises.

31. Konkulsjon: Burde ikke mennesket reduseres til en evig opplyst populasjon av 1000 stk+ for å forhindre mer fortapelse/Helvetet, idet vi selv tar over vår dimensjoner, blir Gudene, og slutter spillet mellom Gud og Satan? Burde alle mennesker dø og menneskeheten skapes moralsk og fysisk perfekt så alle oppnår oppstandelse, slik det var før Fønikernes raseri mot den da dominerende østlige makt, det blonde hest-folket av Tartaria.

32. Jammen, hvorfor burde alle mennesker på død og liv gjenskapes MORALSK perfekte? Fordi nær-døden opplevelser av Jesu person viser Jesu rene og hellige makt, en makt som langt overgår noen annen åndelig kraft (se mirakler), en makt som ikke anerkjennes nok innen den Jødisk-dominerte verden, e.g Jødene er Satans utvalgte folk: Se artikkel om Sabbataisk Frankismen. Når den Hellige makt, Jesu/menneskets høyest potensielle makt blir vitenskapelig anerkjent, vil alle måpe, gråte, bøye kne og ære denne absolutte kjærlighet og godhet og bli slik Jesus er, ett nytt idol for okkultismens omvendelse: Begynnelsen på en gyllen alder. Dette er tenkelig, bare om Jesus kommer igjen. Hvis ikke har ikke Kristendommen mulighet for å overleve mot Jødedommen og Jesuitt-Vatikanet, Jesu fiende.

33. Hvorfor har ikke Jesu makt blitt anerkjent? Fordi mirakler og nær-døden bevis bare har vært kjent etter sosiale media, ved introduksjonen av Internett og YouTube, spesielt etter den ny-karismatiske bevegelse, og enda mer pga helgener av nyere tid, f.eks ¨profeten¨ T.B Joshua.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar