lørdag 9. januar 2016

Ansvar for fremtidens øvrighet

At jødene er det utvalgte folk, og at disse, som kan spore sin arv tilbake ifra Israel til Babylon, Egypt, og helt til eldgamle Sumeria, er en finurlig tanke som historisk, vitenskapelig, og samfunnsmessig har alle sine røtter i virkeligheten. Man kan argumentere at det var rase imperialistisk filosofi, renkesmier, felles identitet i tro, og evne til å tilpasse seg under harde kår, som gjorde at disse kom ut med høyest intelligens på toppen av evolusjonens næringskjede, men la oss tenke litt om igjen.
Hvordan kom de ut av Egypt, Babylon, etc, helt frem til Guds radar-inngrepen under invasjonen av England? Hvordan overlevde disse, imens kjempeslag ifra samme tid ble utslettet? Hadde de hemmelig teknologi? Hva så med Bibelen? Er den redigert? Fikk de hjelp av ¨Elohim? ¨
Hvem er egentlig den hvite rases mestre, og hvor vil så denne periodiske utvikling av religion, med skjebnens fakkel finne sted på en klode så globalisert at en sannhets revolusjon ustanselig ville involvert hele verden.. Spør deg selv.. Hvor lenge har vi RÅD til å vente før spredning av informasjon blir henrettet, og frosken er kokt levende? Vil DU forråde din RASE, og din menneskelighet, og la tyranner herske dine etterkommere? Om så du står på den seirende, korrupte side, vinner du ingenting, for du mister din sjel, og en dag vil dine etterkommere bittert angre sine forfedres ondskap, når verden er rolig, og kommer heller til å HYLLE de historiske helter, som i all annen historie; dem som sa ifra, og ville heller DØ for sannhet, og MENNESKEHET, enn å la seg innlosjere i en uvirkelig filosofi om overmennesket, som utspilte seg i et gammelt kapittel av uutviklet menneskelig historie ALENE grunnet KULTUR.
For en useriøs pave vil dere tenke..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar