mandag 28. september 2020

Alternativ verdenshistorie fra stolenhistory


 

I999 ble til 1999. Tusen år ble lagt til verdenshistorien.

 

Man ser dessuten at alle 16-1700 talls datoer (kart, bøker, graver, mynter) angis med en i eller J (etter Iesos/Jesus (Gresk)) før årstallet. Denne I og J blir i dag antatt som ett 1-tall. J-en som angiveligvis ikke fantes da, var sannsynligvis ett symbol på Kristus. Det var den franske historikeren Joseph Scallinger som under Jesuittenes Vatikan, omskrev verdenshistorien og startet den Dominianske kalender med AD (anno domini (year of our Lord) og BC (before Christ), som lar seg bevise, til tross for hva wikipedia sier. Sir Isaac Newton, og antakeligvis mange vi ikke vet om, gikk imot J. Scallinger, ettersom sistnevnte offisielt kartla alle historiske aktiviteter. Alle disse ble kjøpt opp eller dysset ned, akkurat som med samtlige like omfattende konspirasjoner i dag. Bondeklassen forstod ikke at de hadde blitt lurt før etter århundre, da konspiratørene gradvis forandret I-en og J-en på myntene fremtil ting eskalerte, og de gjennomgikk ett RESET under den lille istid (tidlig 1800-tallet) , og alle I`er ble om til en 1-er. Newton`s verk kalles The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, hvor han kritiserer J. Scallinger, og påstår Romer-riket er forskjøvet 1000 år tilbake i tid, Gresk kultur 500 år tilbake i tid, og Egyptisk kultur 1500 år tilbake i tid. I`en ble om til en 1, og J. Scallinger`s Jesuitter la 1000 år til vår Julianske/Gregorianske kalender, med historier om en middelalder av krig som aldri eksisterte. Benediktinermunker skrev ned Ny-Testamentet først, og så Gamletestamentet, ved hjelp av en sumpercomputer (7-talls mønster) , for å lage den perfekte bok. De baserte Bibelens fiktive tidslinjer på (GPG) pyramide tidslinjens kalender. Ideen var å lage en perfekt Hellig Bok som verdenshistorie og religion. Vi må huske at ingen i middelalderen kunne bygge noe kirkebygg uten printede byggningsplaner, noe de historisk sett ikke hadde, blir vi fortalt. Og alle maleriene i gamle kirker er printet, ettersom ingen pensel kan male så tynt, spesifikt den latterlige historien om det Sistinske kapell hvor dette er undersøkt. Man kan også undre seg over statuene.

Sannheten er at Muhammad var rett etter Kristus, og at Kristne og Muslimske symboler finnes om hverandre igjennom historien ettersom disse ble bygget på toppen av bygninger ettersom de fungerte som ledere for atmosfærisk elektrisitet. Vi lever i I1019 etter Kristus. Den astrologiske begivenhet som ødela 1000 års riket, the Mudflood, var deres slagplan, slik vi finner den i Åpenbaringsboken, som er en Mazzaroth, astrologisk bok, som viser at oldtidens visdom aldri forsvant. (Før etter 1800-tallets New World Order.) Sannelig, eliten har alltid hatt ufoer, teknologien utviklet seg til nano-alderen i dag, og middel-alderen har aldri skjedd. Det finnes ingen graver noe sted i verden før 1800 tallet, bare ett par, og der ser man dette trikset med å gjøre I`en om til en J, ettersom det var klasseskille, mye likt den enorme Illuminati konspirasjon i dagens samfunn.

 

 

Livet etter apokalypsen 1812.

 

På ett tidspunkt for ca 200 år siden, etter kataklysmer og folkemord av motstanden, (Napoleon, Franske Revolusjon) noe vi blir foklart var den lille istid grunnet Krakatao`s vulkan utbrudd, ble den da forente, siviliserte, eter-teknologiske verden-eliten enig om å gjennomføre det lenge planlagte verdenskuppet til de hemmelige selskap, (med utenomjordisk hjelp) lyve til de resterende, til barna sine (eller gjennomføre massehypnose), omskrive historien, utelukke Tartaria fra historiebøkene, og skape en New World Order, basert på løgn, som ett fremtidig fengsel, en verden som begynte for ca 200 år siden, mens ¨de¨ var den høyteknologiske super-eliten av dette imperiet, og mesteparten av verden ikke hadde kamera, telegram eller elektrisitet før 100 år etter.

Det var slik alt startet. Om du spør deg hvordan ondskapens akse har så stort omfang i verden idag, er det grunnet deres mangfold og demonske natur helt siden de tok over og forfalsket alle vitenskapens skoler for 4-500 år siden, når the New World Order virkelig ble skissert, og det til det fulle.

Man kan si det slik at ¨1000 års riket er over og Satan tok over for 200 år siden, Helvetet er tomt, og alle demonene er her.¨ Du vil forstå på slutten av denne artikkel.

Denne apokalypsen lar seg ikke motbevise, men ingen kan forklare hvorfor ¨de¨ begravde verden I jord/leire, slik som er åpenbart ifra Russlands hermitage museum til Amerika, England, sand i Egypt, og ellers verden over, selv om mesteparten av Mudflood video relaterte kanaler er betalt opposisjon, latterlige, og gjør påstand om at enhver by med halv-veis tildekte kjellervindu, eller igjenmurte kjellervindu gjennomgikk en mudflood. Men nei, det skjedde faktisk en apokalypse, krig, og en reset/re-start av sivilisasjon for 200 år siden, som ble begynnelsen på vår falske historie, vitenskap og kultur. Vi lever i en post-apokalyptisk New World Order, og hadde atmosfærisk elektrisitet og elektriske katedraler før dette resettet, hvis formål var å skape en falsk virkelighet, en en-verden illusjon basert på løgnene om rund jord, Darwinismen, falsk historie, og løgn om fysikken (partikkelfysikk), hvor ETEREN, kildefeltet (søk opp Source-Field av David Wilcock) ikke lengre eksisterte. Satan tok over, og ett reset var nødvendig for å skape en falsk verdenshistorie hvor den hvite rase, Tartarias Imperium, aldri hadde eksistert, ellers hadde innvandring-invasjonen av Norge aldri fungert som planlagt. Disse teoriene, alternativ historie, er kanskje den største konspirasjonsteori i bunnen av alle andre, ettersom det var starten på the New World Order, og alle konspirasjonsteoriene vi har i dag, og har bare relativt nylig fått medvind på nettet, startet med Anatoly Fomenko i Russland og blitt viral på nettet ifra begynnelsen av 2019.


Bibelen er tull.

 

Kristendommen og eksistensen av det bibelske Israel ble dannet på 1000-tallet, i følge verdens smarteste matematiker, Anatoly Fomenkos nye kronologi, på grunnlag av astrologiske datering, sammenlignende historieforskning; spesielt fantomdynastiets tidslinjer, som viser at kongedømmene i Judea og Israel aldri eksisterte, og ble kopiert fra eksisterende dynastier - sendt tilbake i tid som en gjenfortelling av romerske keisere. Bibelen inneholder perfekte numerologiske sjutall i gematria, noe som er 100% sikkert gjennom oppdagelsen av avdøde Dr. Ivan Panin. Bibelen ble opprettet samtidig med det greske og det hebraiske alfabetet, opprettet av en superdatamaskin.

Jesus fantes imidlertid, men historien vi hører om ham er feil, ettersom hans 2 astrologiske fødselsfortellinger er astrologiske markører (Rev 12:1-6) som sendte ham 1000 år tilbake i tid, mens vi faktisk lever i år i.1020, ikke 2020 etter Kristus.

Hans astrologiske fødselsfortelling i Mazzaroth (stjernehimmelen hebraisk) er sammenfallende med oppdagelsene av Anatoly Fomenko, som beviste at Åpenbaringen ble skapt av munker på 1500-tallet, slik Rev. 12 har Jesu astrologiske fødselsdato, 19.08.01 f.Kr, over 1000 år før han noen gang eksisterte. Åpenbaringen er en bok for befolkningskontroll, for å stimulere til frykt og oppfordre til satanisme, deres plan for en ny verdensorden, deres religion av dragen, dyret og horen, og forberede seg på deres versjon av Jesus 2. komme, der 666 er Jesus! For 666 er Gresk gematri og tilsvarer bokstavene chi xi stigma, som betyr Jesus Kristus Korfestet. Det gamle testamentets Gud (Åp 13:16 vs 2. Mosebok 13: 1) tilsvarer gamletestamentets Gud, Yahovah med dyrets merke, og alle Kristne vet at antikrist vil sette seg i Guds tempel. Jehovah’s navn betyr: «God of mischef, calamity, ruin, wickedness, very wickedness, perversion, destruction and noisome, which means it stinks.»

 

Jesus er god, mens gamletestamentets Gud er antikrist, bortsett fra at historiene i gamletestamentet aldri skjedde.

Åpenbaringen er en bok som er opprettet for å angre Kristi første komme, skape den falske Jesus, skape en satanisk kult og skape misforståelse om Kristi andre komme. Å skape frykt, kriger, forklare naturkatastrofer (f.eks. De syv skåler, seler og trompeter), alt under autoritet av paven (Gud) , så hver generasjon tror de er den siste før Jesu komme, i blind tro til kirke og stat, mens verden har gått under talløse ganger uten noen frelser fra skyene.

 

Hele ideen om å skape kristendom, jødedom og islam, rundt 1000-tallet + (som er det 1. århundre etter Kristus, var å forene vesten mot det historien urett antar som det øst-romerske riket, som i virkeligheten eksisterte før Roma, og dominerte hele den kjente verden. Vesten ønsket å frigjøre seg fra evig herredømme over det som var kjent som Tartary, horden som de ble kalt.

spørsmål:

Jesus rotet rundt i Judea for 1000 år siden, men evangeliene??? INGENTING gir mening. De utarbeidet evangeliene, historiene og hva med det 7-sifrede systemet i Bibelen ...? Les Fomenko. Ble det nye og gamle testamentet skrevet på 1000-tallet på samme tid, antagelig om en fiktiv karakter??? Nei, Jesus må ha eksistert, for eldgamle bøker etter i. Jesus dateringsmetoden viser korsfestelsen på kart. For hvis det var helt oppdiktet, hvordan slapp de unna med det?

Og hvis det ikke var et iscenesatt kupp, slik det ser ut med det syv-sifrede mønsteret, hvordan begynte hele verden å spille inn datoer etter Kristus? Hvordan eksploderte kristendommen globalt, også til Europa på 100 år? Men hvorfor peker Åpenbaringen på astrologiske hendelser for 2000 år siden, og også mye senere?

 

Styrer utenomjordiske verdenshistorien?

 

Hvordan glemte hele verdenhistorien denne apokalypsen? Hvordan ble byene gjenoppbygd, uten at noen nedtegnet det I nylig historie?

Var Napoleons komet en teknologi? Lagde de leir-skred gjennom vibrasjoner? Fikk dette bakken til å bli ¨liquified?¨ Men i så fall: Hvorfor sank ikke bygningene skjevt og med sprekker? Ingen kan forklare denne såkalte ¨mudflood¨ teorien, og det er en teori, ikke en hypotese, for den lar seg bevises, og det verden over, I en apokalyptisk skala. Spesielt i Russland. En ide er rekke på rekke av atom-bombe skapte gigant-tsunamier, som oversvømte hele Tartaria/Russland, gjennom hele kontinentet. Kan det forklare hvordan den trans-sibirske skog bare er 200 år gammel, og at Tartaria forsvant???

Hvordan frøs Mammuttene, som eksisterte inntil 200 år siden, umiddelbart til is, og ble begravet levende? Min teori er at det var ett utenomjordisk reset. Åpenbaringsboken, skrevet av munker på 1600-tallet forteller at det var Satan, 1000 år etter Kristus… Det var dessuten flere mudflood reset. Sjekk ut bildene fra ¨the hole in Paris.¨ Man teoretiserer at det var ett enormt reset på 1600-tallet og igjen ett på 1800-tallet. Jeg har selv vært i Bath i England, og sett det enorme utfallet av en åpenbar mudflood som begravet hele byen i jord. De såkalte ¨romerske¨ ruinene (Romerbadet) i Bath ble derimot ikke gravet ut av leiren og ¨ingen visste om ruinene¨, men hvorfor het byen da ¨bath¨, som betyr bad???

Man kan også spørre seg hvorfor Tartaria, Frisland øya, samt andre øyer forsvant fra all verdenshistorie og verdenskart uten noen forklaring på hvorda. Great Tartaria, forhistoriens største Imperium, med mange store byer, ett folk/land/Imperium som hadde både nasjonalflagg og Imperie-flagg, som omtales som nasjon, en nasjon av kjemper i hundrevis av eldgamle avisklipp, ett Imperie som hadde Amerikanske og Engelske kolonier, blir nå fortalt på Wikipedia at aldri var ett LAND engang, men bare en term for Store Sibir.

Hvor er alle de store Amerikanske byene fra kart i Christoffer Columbus samtid FORSVUNNET fra området I Chicago, der de store innsjøene vi ser der i dag? Store byer som av nykommerne ble omtalt som majestetiske, f.eks Norumbega??? Hvorfor er (var i hvert fall) det spor av romersk infrastruktur inkludert akvedukt over hele nord Amerika, også sør-Amerika, for ikke  å nevne New-Zealand til Kina, Japan og India. Hvorfor ombygges all vakker romersk arkitektur fra tiden før 200 år siden? Kobberkuppelene som samlet atmosfærisk elektrisitet? Hvorfor er det uendelige mål av veinett til byer som bokstavelig talt fordunstet uten ruiner over hele Amerika, spesielt nær de store innsjøene hvor det var majestetiske Romerske byer på gamle kart og ifølge gamle bøker før Kolombus? Hvorfor var Amerika en Tartarisk provins før Kolumbus på gamle kart?

 

Hvordan ble hele nordkalotten gjenfryst??? Var det to alternative tidslinjer som møttes? Hvordan har det seg at gamle kart viser byer på Grønland under isen, og langs hele nordkalotten ved Sibir/Tartaria – helt til toppen av Canada, hvor ingen bor i dag, var det byer, og hvordan forklares det at vitenskapsmenn i dag vet med sonar at Antarktis ser ut under isen akkurat slik som på gamle kart, f.eks det gamle Piri Reis kartet? Hvorfor er det enorme spor av gruvedrift, og enorme intelligente geo-formasjoner i Afrika, over hele Amerika, langs kysten, og som kunstige striper på tvers av hele land?

 

Det må konkluderes med at vår generasjon lever i glemsel, og at en overjordisk makt gjennomfører populasjonskontroll med teknologi som bokstavelig talt kan forme materie eller få den til å forsvinne, og det på kontinental skala. Er dette Satan, og/eller Elohimene? Englene? Og hvor er Gud i bildet? Det må også konkluderes at isen over Antarktis og Grønland er maks 2-400 år gammel.

Hvor forskjøvet er kalenderen? Stoppet de sol og måne mens de gjennoførte ett reset og gjenbefolket verden med falske minner? Hvorfor vises Afrika som en oppdaget utbygd oase av liv og byer FØR kolonitiden, på kart, mens idet kolonitiden (etter 1600-talls reset) begynte har vi bare kart av Afrika som UOPPDAGET, med en ENORM Sahara ørken som ER menneskeskapt, en ørken som ikke var der før 400 år siden. Sand-typen til Sahara er for identisk på tvers av kontinentet, for stor, og for dyp til ikke å være menneskeskapt. Vitenskapsmenn kan ikke forklare mengden med sand og sier det ville tatt 4 milliarder år å skape en så stor ørken, noe vi vet ikke kan stemme, og som er helt latterlig. UNDER Sahara, akkurat som under leiren, finner vi ruiner over alt. De begravde en høysivilisasjon. De finnes også atomkratere med uran-stråling i Sahara og over hele midtøsten, fra varierende tidspunkt av varierende reset av sivilisasjon.

 

Den flate jorden (som ER flat), er en fysisk umulighet. Månen, solen, etc, er en fysisk umulighet. Alle ¨naturlige¨ fjellkjeder, daler, etc, er en fysisk umulighet bare forklarbar gjennom enorm planetarisk gruvedrift. Vi lever definitivt i en svært avansert form for komputersimulasjon, ifølge okkams barberblad, men det er nok ikke hele sannheten heller. Hvem vet?

 

Hva var det som fryste Mammuttene med gress i munnen, og begravde dem i leire slik at blodet ikke fikk tid til å koagulere når vi graver de opp i dag igjen??? Blodet deres pumper fremdeles ut årene som ett nyslaktet dyr! Aliens tok over etter 1000 år med Kristendom. Satan slapp ut av sitt fengsel. Frost-kjempene brukte antakeligvis frost magi.… Store kratere i Russland har spor av uran fra 200 år siden. Vi vet at vi hadde mer avansert teknologi før 1800 tallet enn vi har i dag, selv om middelklassen levde med latrine. Hvofor er pigmentene i taket på det Sikstinske kapell tynnere enn ett penselstrøk, ja flere lag med trykk-sverte? Hva slags maskineri kunne bygget en slik trykk-maskin? Og hvor ble det av all industri, teknologi og maskineri? Ruiner i Egypt, Sør-Amerika, samt Da-Vinci`s tekninger viser jo fly, helikoptere, tankser, etc.

 

Vi vet at Tartaria ble teppe-bombet og atombombet, ifølge Philip Druzhinin på ¨Advanced Mudflood Research.¨ Hvis de kunne dekke alle store byer i leire, skape Sahara, fryse Grønand under 4 kilometer is, etc, tror jeg ikke det ville vært ett stort problem å kvitte seg med litt teknologi. OG PARIS HAR OVER 20-25 METER LEIRE OVER ROMERSKE RUINER! Var det 1600-talls resettet som forårsaket katakombene i Paris hvor 6 millioner KOKTE (og spiste) skjeletter er begravet? De har jo ingen tegn til forråtnelse.

 

Offisiell historie motsier fakta.

 

Hvordan bygget de katedralene før oppfinnelsen av gutenberg pressen? Hva med alle de millioner av statuer vi ikke kunne gjenskapt en eneste av, som finnes over hele Europa? Syvie Ivanova oppdaget at de brukte en form for geo-polymer, formbar stein, noe vi ikke bruker i dag.

 

Hvorfor var området av Nepal tettbebygd av byer på gamle kart, var klimaet varmere? Og hvorfor var hverken Sibir, Antarktis, Grønnland, Canada, etc under is? Hvorfor var ikke de store Amerikanske innsjøene der??? Bare se på gamle kart!

 

Hva var det store Tartariske Imperiet, hvorfor viser kart at disse koloniserte Amerika til Afrika før 1600 talls resettet, og hvorfor var en mengde byer omtalt som eldgamle byer, kartlagt i Amerika og Sør-Amerika, inklusive alle side-elvene til Amazonas, bare 50 år etter Columbus, når det ifølge offisiell historie, ikke var en eneste by i Amerika? Hvor kom alle de Romerske ruinene i Amerika fra??? Dagbøkene til disse oppdagerne, samt innfødte historier, forteller om høysivilisasjon i hele Amerika i all kjent tid, pyramider, kjempeskjelett, og forteller en annen historie. Hvorfor var Amerika omtalt som øst-India på gamle kart, og ikke Amerika, hvis ikke det var Tartaria som koloniserte Amerika, altså; helt øst, slik kartene viser??? Hvorfor var det Romersk/Tartarisk arkitektur i Nord og Sør-Amerika, inkludert akvedukt før Columbus? Pga Tartaria. Sør Amerika ble ikke oppdaget av Columbus, hadde masse handel, og store deler av Indianerne og Incaene var Kristne. Men Incaene snakket ett Magyar språket, ett urspråk fra før Atlantis, og måtte utslettes, ettersom aboriginerne (hvis språk i dag er forfalsket) som Ungarn og Polyneserne også snakket Magya, ett bevis som undergraver offisiell verdenshistorie. Historien til Sør Amerika ble satt langt tilbake i tid, akkurat som Khmer Imperiet i Kambodsja. ENORME ruiner og 50 kilometer lange kanaler vi aldri kunne gjenskapt i dag! Og hvorfor er det flere ¨Romerske¨ ruiner i Tyrkia og midt-østen enn i Italia og Grekenland??? Verden var fredlig. Hvis mektige Khmer Imperiet ville, kunne de utviklet våpen i stedet for å bygge Ankor Wat, og da ville vi alle snakket deres språk i dag.

 

Egypt var en høysivilisasjon kontrollert av de blonde Kristne mammelukene, og det var ingen ruiner i Egypt fremtil Napoleon innvaderte, vandaliserte Egypt, gjorde det til ruiner, beordret sine menn å skyte på sphinxens ansikt, før han innvaderte Tartaria sammen med Russland, slik at de kunne gjennomføre mudflood resetet. Egypts hieroglyfer leses/oversettes feil og inneholder EGENTLIG Bibelvers. Noen sier Osiris var/er Jesus, og ankhen er korset, ikke ett førkristent symbol.

 

Det var ondskapens hånd gjennom Satanismen, Vatikanet, Roma, eller heller; det som startet med Fønikerne, planen om å overta verden for ondskapen og skape en falsk virkelighet/New World Order. I Kristendommens navn ble Sør Amerika, India, Khmer Dynastiet, Afrika, Japan, New Zealand, ja, alle kulturer ødelagt, og resettet, inkludert den arikse, TarAria, vår egen, som før Fønikerne hadde hersket verden fredlig, frem til Napoleon og Russland gikk sammen til krig mot Tartaria, som bevises av gamle mynter. Og i dag har du Daenerys Tartarian, med sin horde (som opprinnelig var blond). Symbolet og flagget til Tartaria var en griffin og/eller drage og en ugle, akkurat som Kina.

 

Det fantes lysblonde og rødhårede stammer over hele Amerika, før Cortez drepte dem, ettersom det ikke stemte med Scallingers historie. Det var også blonde kaukasere i Kina, samuraiene var Europeere, samt Berber stammen i Afrika og de på New Zealand var kaukasere. Mamelukene i Egypt var blonde. Genghis khan og hans horde var blonde og rødhårede kaukasere fra Tartaria, og flere av dem var kjempestore. Det var også kjemper i Norge inntil nylig. Søk opp kjempene i Setesdalen. Over hele verden finnes spor av Tart(ARIA)`s ariske imperium, blonde og rødhårede mumier og kjempeskjelett. Ideen om at en Gud utslettet en ond kjemperase er latterlig populasjonskontroll. Kjempemumiene vi finner var mennesker akkurat som oss, bare mye større. Det var heller TITANENE, ENORME kjemper, som var onde og farlige, ifølge eldgamle skrifter.  Kilde: Anatoly Fomenko, ¨The travels of Noah into Europe, ¨ og ¨When the Survivors of Atlantis wake up.¨ Noah var en enorm kjempe, den eneste gode av de absolutt enorme, ikke det at de enorme var onde av natur eller ¨cursed Nephilim¨, og Noah levde for ikke lenge siden, var en føniker, og reiste opp i Europa.

 

Hvilken virkelighet er dette, og hvilke utenomjordiske vesen har evne og ressurs til å omskrive virkelighet omtrent som om vi lever I deres tanke, en slags matrise? Dette er jo ett punktlig spørsmål, ettersom vi vet Jorden er flat.

 

Hvem er ¨våkernes¨ presteskap?

 

Vikingene eksisterte bare kort tid etter Jesus, og Kristendommen eksploderte over hele verden umiddelbart etter Kristus, ifra Romer-riket, og etterkommerne av Jesus; sønnesønn av Julius Caesar og Cleopatra, hersket som prestene, de kongelige og adlige over hele Europa og Verden. Alt kjent historiematerialle kommer fra innad den Romersk-Katolske kirke, hvor disse innrømmer på hvert ¨historiske dokument¨ at de (Jesuittene som forfalsket verdenshistorien) tjente den nyeste versjonen av historie, og er forfalskede kopier, mens originalene forsvant i kirkebranner.

Sannelig, det var en rekke konspirasjoner for å få menneskeheten til å tro på en verdenshistorie av verdensimperier, krig, korstog, elendighet, og menneskets onde natur, mens sannheten er at hverken kunnskapen, dvergene, kjempene eller alvene etter Atlantis, og Magyar verdensriket FØR Atlantis noen gang forsvant. Verdenseliten har alltid vært hyper-teknologisk. Eterisk vitenskap, i motsetning til den vi har i dag.

Underlig at verdens mest respekterte kartografer, som laget kart der brukes I historiebøker og skolebøker verden over, ikke nedtegnet de store innsjøene I Amerika, men heller mange byer nettopp der, med arkitektur som forsvant under Chicago world fair, over 200 bygninger, rekonstruert fra tidligere sivilisasjon, noe man ikke pratet om, mens Paris world fair, den mest kjente historisk, bare oppførte rundt tre bygninger, ikke 200, og lot Eifel tårnet stå til i dag, i motsetning til Chicago world fair, San-Fransisco world Fair, etc, hvor de raserte alle spor: HYSH! Amerika er VÅRT! For ¨DE¨ følger med på deg. Akkurat som det er idag.

Og det blir mye verre… Frisland øya utenfor Grønland var på alle gamle kart, med små bukter, fem-seks store byer, mindre øyer, men forsvant… Er den der i dag??? Ingen flyruter går over Frisland området. Det er det mest utilgjengelige område i verden etter Antarktis. Hvis de lyver om jordens form, hvorfor skulle ikke Frisland fremdeles eksistere??? Noe annet er svært usannsynlig. Kanskje Freeland er frimurernes Sataniske hovedstad???

 

Kartene viser en grønn Sahara.

 

Kartene viser nordpolen som ett kontinent delt opp i 4, store byer i Canada, store byer i Tartaria, en EKSTREM høysivilisasjon i Nepal, med tettbebygde landområder som bare forsvant, at Tartaria dominerte vest-Amerika, at det var kjemper i innlandet på vestkysten i Amerika, og dagbøker fra kolonistene forteller alle om de enorme ruinene i Amerika. Selv har jeg møtt Indianere som fortalte at det fantes kjemper inntil svært nylig, uten tvil.

Kanskje det er der vi har ordet frimurer ifra. De fant arkitektur, og bare tok det. Kanskje losjene er gutta til den utenomjordiske reset-gjengen.

Teorien om Våkerne er jo utenom enhver tvil. Jeg pleier å si: God destroys man, fallen angel creates man, fallen angel hides, man invents Gods, man become Gods themselves, man allies with fallen angels, and repeat. Slik har det antakeligvis vært i de 3 milliarder år intelligent liv har eksistert på jorden i ulike former, og aldri har vi hatt en himmelsk sivilisasjon, for den ville vart evig. De falne englene som gjemte seg kom alltids tilbake, akkurat som etter 1000-års riket, the mudflood.

 

Vi lever i en post-apokalyptisk løgn. At så mange historiske personer (så å si alle) deltok i konspirasjonen om å holde den sivile mudflood katastrofen, og antiquitech hemmelig, er ett vitnesbyrd til elitens gjennomførningskapasitet og planlegging. Det kan derimot ikke motbevises at de det skjedde, slik ikke mindre troverdig enn omfavnet av midlertidige konspirasjoner som f.eks AI chemtrail morgellons, Lucifer eksperimentet, 9/11, Utøya, og utallige andre konspirasjoner som alle VET OM, men er ¨enige om at man ikke prater om¨, mye grunnet frykt, som igjen vil gjøre at de går historisk i glemmeboken. Alle tenker: Alle vet vi jo at ABB var en agent for politiet…!!! Sier de få som faktisk vet og tenker på det. Det samme med når losjegutta saaakte endret i-en og J-en om til først en I, og når alle bondeknøllene var døde, om til en 1, etter den lille istid. Enkelt.

Yepp. We`ve been fooled. BIG time. Verden gikk under for ca 200 år siden. Garantert. Ikke de mektige kjempene i Amerika overlevde engang!!! At verden mistet minnet om dvergene (sjekk ut Sylvie Ivanova when the survivors of Atlantis wake up), de blå-hudede, halv-apene, og kjempene, noen som levde for 200 år siden burde være en vekker om at ingen vil vite at den Nordiske rase eksisterte noen gang, om 500 år til, ifølge Kalergi planen, og mange Jødiske uttalelser.

 

Noen sier kuppet av verdens elite og deres reset av sivilisasjonen  ble gjennomført av Magog, Tartaria, Khazarene, Jesuittene og generelt: The brotherhood, dagens banksystem, som utslettet sitt korrupte, verdensvide klassesamfunn, samt Tartaria, maskerte seg for å gjennomføre en rekke kriger, (1-2WW) og skapte en evig, falsk sivilisasjon som en ¨soul-farm¨ basert på falsk vitenskap de hadde fullført allerede siden Gallileo Galilei, og planlagt lenge før, idet de identifiserte seg som Magog som går til krig imot de Kristne etter 1000 års riket (Åpenbaringen).

Den såkalte New World Order, som de vet vil vare evig, er deres Sataniske forvrengning av det Bibelske uttrykk ¨en ny himmel og ny jord¨ hvor alle skal leve evig med Jesus (her er jeg) takket være life-extention technology. Det ultimate fengsel, som kan komme til å vare millioner av år, med tanke på alt Satan har gjort for å virkeligjøre det.

Man må forstå at det utenomjordiske nettverk, all moderne teknologi, all plan om fremtidig falsk vitenskap, samt evnen til å gjennomføre en mudflood må ha vært på plass antakeligvis 400 år før ¨re-starten/the mudflood¨ på 1800tallet , dvs rundt 14-1500-tallet hvor vi ser planen deres ta fatt med falsk vitenskap, e.g den heliosentriske modell, ekspansjonen/erobringen/¨koloniseringen¨ av det allerede siviliserte globalistiske Sør Amerika (Spanjolenes Cortez) , Afrika, etc.

Men så må man spør seg: Med tanke på omfanget av denne re-starten, og at en utenomjordisk Satanisk makt har vilje og ressurser til å gjennomføre dette for å lure menneskeheten inn i ett sjelefengsel alla Matrix, hvor ofte har en reset skjedd tidligere i verdenshistorien, og går vi mot en reset i dag??? Kan hende for å vaske ut viten om konspirasjonsteori, hvor eliten gjemmer seg i bunkerser på Frisland, som antakeligvis skjedde under the mudflood, før frimurerne, gratis murere, gjenskaper byene våre til å bli popularisert med millioner av agenter, falske historier, og 3d printede barn. Greit – jeg tar det HELT ut til det jeg vet er vitenskapelig mulig, bare for å nevne det. Ja, 3d printing og massehypnose av mennesker eksisterer i dag, har alltids gjort det. Dette har stormester i Illuminati bekreftet til meg one-on-one, dønn seriøst, over flere møter. MEN! Vi snakker endog aliens.

 

Eller kanskje det ikke var verre enn for Gud å trykke re-start knappen på en computer, og kan hende DET er vår virkelighet??? Man må jo spørre seg…

 

Og var alt dette planlagt allerede i Magyar alderen før Atlantis (Magyar var verdens-språket før Atlantis resettet), som utviklet seg fra Magyar til Atlantis/Hyperborea, og så til å bli den Gresk-Romerske sivilisasjon etter neste reset igjen, og blomstret som den gresk-romerske sivilisasjon inntil 200 år siden, globalt. Men ser man på ruinene har teknologien vår til å skape megalittiske byggverk gått nedover helt siden Magyar alderen.

 

Alternative historikere (New Chronology (Anatoly Fomenko)) påstår at Tartaria var på lik linje med det Romerske Imperie og i samme stil- sammen med tidligere verdensmester i sjakk, Garry Kasparov.

 

Forfalskningen av i-en til en 1-er, (Scalligers kalender forfalskning) det at astrologiske hendelser ikke stemmer overens med Scallingers tidslinje (2019 vs i.1019), samt mengden bevis Fomenko presenterer lar seg ikke motbevise, og illustrerer hvordan vår aksepterte tidslinje ble konstruert av relativt på personer, nemmelig franske (Jesuitt) Joseph Scalliger, og en del andre, som alle svarte til Paven og Jesuittene…

 

(…) Den meget respekterte matematikeren Fomenko postulerer at en periode rundt mørk-middelalderen aldri eksisterte, og at 500-1000 års historie ble konstruert – vår tidslinje forskjøvet 1000 år, med hendelser spredt ut, med noen som egentlig ikke skjedde, altså at vi lever mye tidligere etter Kristus enn antatt, og at hele verdenshistorien er falsk. Ja, denne i-en til 1-eren kommer fra Fomenko.

Ble det skapt ett Gresk-Romersk kristent VERDENSVIDT 1000 års rike som varte nøyaktig 1000 år???

 

 

Satan? Gud? Romerne? Fønikerne? Eller bare religionens maske.

 

 

Var hovedsenteret av dette riket virkelig Roma, eller var dette Tartaria? Fomenko tar det så langt, så da må jeg i så fall studere. Med mye makt gjøres både godhet og ondskap. Ta Amerika i dag! Tartarias store imperies byggstil var garantert det vi vil kalle Gresk Romersk, ifølge Fomenko. Var Tartaria the good guys som ble the bad-guys, med borgerkrigen videreutviklet inn i moderne historie som Magog (askenaziene) imot Nazi Tyskland??? Tart-Arya(ns)? Og tok dette mørke brorskap over etter kataklysmen??? Alt tyder på det… Tartarias flagg var ei ugle, som gjemmer seg på dollar-seddelen. Ugle-kulten er ond. Veldig ond. Symbolet til Illuminati. Intet annet flagg hadde ei ugle, historisk, annet enn Tartaria.

Magog krigen er allerede over (i hvert fall etter Rothschild ødelegger Israel i tredje verdenskrig), ja, Askenazi bankerne fra gamle Tartaria maskerte seg, og inntok ledende posisjoner over hele verden som ett falskt Guds folk, idet de ikke er jøder på virkelig (90 prosent av dagens jøder kommer fra Khazaria/Tartaria), og representerer den gamle orden i nye klær.

Dette var djevelens (Bibelens) onde plan for å ødelegge 1000 års riket og Kristendommen, ettersom den bibelske Magog er Khazaria, uten tvil.

Hvis vi skal forstå hvem som styrer verden i dag, må vi se på hvem de ikke vil vi skal vite om, og det er antakeligvis dem som styrte verden før den gikk under. Om enten Tartaria var gode eller onde, er de nå antakeligvis onde, de som var med på dets undergang innenifra, og sikker på jakt etter hevn også.

Tartaria var Kristent, og Moskva bygd som det nye Jerusalem før de onde utenlandske Romanoverne.

Historikere forteller også at Egypt, som var Kristent i all tid etter Jesus, og eksisterte from til Napoleon under Mamelukene, som var blonde, var en del av Tartaria og Tartarias handelskultur.

Den sanne tolkningen av hieroglyfene forteller Ny-Testamentet.

Tartaria bygde den Kinesiske mur, som bare ser toppen 300 år gammel ut, ikke 2500 år gammel ut...!!! Tartaria hadde kjemper, dverger og høysivilisasjon. Den onde verden utslettet Tartaria av en grunn. Var det pga Kristen høysivilisasjon??? Var det en krig??? Var det Satans resett? Var det planlagt innenifra Tartaria? Sistnevnte er lite sannsynlig, men.

Jødene overtok Russland under bolsjevismen (8 av de 12 partilederne til Stalin var jøder), for å hevne seg på det Russiske folk; Tartarias fiender. Bolsjevismen drepte ca 80 millioner Russere, idet Satan er sluppet fri fra sitt fengsel, og vi lever etter apokalypsen???

Hvem er det som styrer verden? Russiske jøder med underlige hatter i Israel… Hvor ble Tartaria av hen??? Jeg vet ingenting, men hvis noe, så er det hos jødene! Og jeg har i hvert fall ikke noe imot jøder! Jeg ble jo initiert jøde selv midt i verdens hovedsynagoge under den helligste høytiden…!!! Men man må jo begynne å spekulere …!

 

Ingen Jesus tok over. Ingen Jesus reddet Tartaria fra apokalypsen. Ingen Jesus reddet en sjel under 2WW. Men Jesus skal komme igjen etter denne korte tid, for å ødelegge jorden fullstendig, og skape en ny himmel og en ny jord, ifølge Åpenbaringen. En stor krig mot verdensordenen, deres verdensvide Babylon, noe som blir Magog, og Satans endelige underlag. Noe jeg ikke tror vil skje.

 

Krigen mot Israel (3WW) blir antakeligvis den siste, håper jeg, og Israel opphører sannsynligvis å eksistere. Jeg tviler mektig på at de få korrupte jødene med masse penger styrer tidslinjen, nei de ER nok undersotter under Roma, tatt Albert Pike`s planlagte verdenskriger i betraktning. Antisemittismen ser ikke ut til å gå ned, og tatt tidens tegn i betenkning, profeterer jeg en fullstendig oppløsning av all Abrahamisme, erstattet av aliens, ateisme, Luciferianisme og Satanisme, ikke et Greater Israel. For hverken korrupt Romer eller Jøde er egentlig religiøs. Krypto jøder? Bah! De er alle hedninger som gjemmer seg i saueskinn…!!! Husk, jeg har ingenting mot noen folkegruppe. Jeg bare teoretiserer fra alle vinkler, så som postmoderne skal gjøre…

 

Den historiske Jesus, sønn av Caesarion, sønn av Julius Caesar og Cleopatra, en allmektig kraft som gjør millioner av mirakler idag, var etter alt å bedømme, sannsynligvis Guden av den verdensvide før-apokalyptiske HØYsivilisasjon, det kristne 1000 års riket, kronen på ett Judeo-Romersk panteon, hvor Jesus  ble sett på som Lucifer, Zeus sønn og/eller Horus og/eller Jehovah`s sønn. Guds sønn.

 

Statuer som hadde vært umulige å bygge idag, ihvertfall pengemessig, samtidig med at de ikke hadde bygningsplaner dvs trykk-kunsten for å lage blue-prints før inntil Gutenberg pressen, garanterer at en relativt nylig, men avansert sivilisasjon, med liknende arkitektur over hele verden, dominerte hele jord-overflaten som det Romerske imperiet, bygde katedralene, ettersom denne Romerske arkitektur finnes over hele verden i dag.

Det faktum at Tartaria er utelukket fra verdenshistorien, inkludert all Tartarias erobring, som ifølge gamle kart begynte i øst-Europa, og siden strakk seg fra vest kysten av Amerika helt til Moskva, Svartehavet i sør, hele midt-østen noen ganger, med kolonier I Afrika, og at det ikke nevnes kriger eller konflikter med dem, I tillegg til hull i Amerikansk historie, teknologisk historie, og  alt det oven-nevnte med the Mud-flood, gir oss det inntrykk at hele verdenshistorien fra 1800-tallet tilbake til dinosaurene (som ikke levde for veldig lenge siden, bare ganske lenge siden) , er mer eller mindre konstruert.

Alt ifra bøker, til familier, til kirkegårder (ikke det at kirkegårder eksisterer, dem kvittet de seg med etter the reset, globalt, bare let, bare jødiske gravlunder eksisterer, enda ett indis på at jødene er med på ett eller annet), kan ha blitt 3d printet, plassert i en tidsfryst verden, før Imperiet skrudde tiden på, og alle begynte å vandre rundt.

Her snakker vi Gud eller Satans absolutte makt, likesom arkitekten i Matrix filmen. Det høres ikke mindre latterlig ut enn at verden ble begravet i jord for 200 år siden, at alle byer måtte ombygges, men at det ikke finnes historiske spor av det overhode.

Før den Tartaria sivilisasjonen, var det ett verdens-rike, Atlantis, og før det, enda ett, hvor alle pratet samme språk, nemmelig Magyar, i hvert fall under Lemuria.

Det nye verdenimperiet må ha planlagt the NWO, og vår versjon av tidslinjen helt ifra før Galileo Galilei, i og med at de desstuten oppsøkte og drepte spor av Magyar språket, slik de utryddet det fra Polynesia, Incaene, og Aboriginerne, som alle pratet/prater en form for Magyar, samt at de utryddet alle spor av før-antikkens høysivilisasjon.

Alle disse folkeslag ble like brutalt myrdet. Absolutt folkemord av ALL deres kultur, språk, etc, inntil barna ble skilt fra foreldrene, og tvunget til å snakke spansk eller engelsk. Bare Incaer, Aboriginere og i mindre grad Polynesere ble begått bokstavelig folkemord, bare Magyar sivilisasjonen, ingen andre. Nå kom jo dessuten Polyneserne FRA Incaene, ved flåter, slik som Kon Tiki… Uansett.

 

Men både vitenskapen, og Jesus fortalte meg at vårt siste verdensimperiet, det vi har levd under i mange former, og lever under i dag, begynte sin erobring og omskrivning av forhistorien I Sumer og Egypt, inspirert av falne Engler… Det er i hvert fall det Jesus sier meg.

 

At vi også dessuten snakker eksistensen av disse, ¨the hidden hand¨, eller våkerne, med tanke på de landmasser som ble flyttet, land som ble sunket, og innsjøer som ble skapt, inntil siste reset (the mudflood) er utenom enhver tvil.

Det er dessuten underlig at the pre-mudflood civilization må ha konstruert byene sine, inkludert megalittiske kirker med tanke på at de i dag, en dag I fremtiden ville bortforklare deres konstruksjonsmetode, i og med at det ikke ble brukt gigant-stenblokker.

Men det som MÅ ha eksistert av deres teknologiske spor, slik som deres fabrikker, deres elektriske nettverk, etc, har blitt dekonstruert og fjernet fra byggningene etter the mudflood, noe vi burde ta til ettertanke, da det finnes en makt der ute som kunne gjennomføre å dekonstruere deres, og rekonstruere vår virkelighet. Dessuten er det nok av avisartikler av gamle strømnettverk under New York, fotografi av wireless energy, og fotografi av elektrisitet, lenge før Chicago world fair…!!!

 

Hva var verden før 1800 tallet? Det var en verden dominert av en øverste-kaste,- romersk-kristen arkitektur over HELE verden fra eldgamle romerske bygninger ifra Japan til Nord og Sør Amerika, unntatt Afrika.

Hadde dette verdensvide Kristne 1000 års riket sine mørke sider, som til slutt tok over, og utryddet resten av oss? Fantes det i det hele tatt krig? Korstog? Etc? Vi vet jo, tross alt, ingenting… Og det som finnes av bevis kan være falskt!

 

Ettersom jeg vet litt om sann fysikk (Interdimensional physics, Tesla, Reich etc) vs falsk fysikk, det at jorden er rundt, etc, vil jeg si at høysivilisasjonen hadde omfanget på all moderne teknologi planlagt som en falsk virkelighet, med alle kalkulasjoner om det falske solsystem, falsk (Newton Einstein) fysikk, og falsk religion gjort på forhånd, allerede før Gallileo Galilei påstod at jorden var rund. Det KAN ikke motbevises filosofisk. Allerede på Gallileos tid (hvis han eksisterte), hadde de Sataniske Romerne sverget på Satans tilbakekomst, omtrendt nå, år 1019 etter Jesu fødsel, en NWO, og hadde allerede konstruerte fysikken vi har i dag, selvfølgelig, sikkert 100-200 år før Gallileo Galilei postulerte den heliosentriske modell, og at jorden var RUND, noe som er absolutt kvakkademia…

 

Undergrunnen I Paris viser tegn på massiv kannibalisering (alle de 6millioner skjelettene er kokt, har rene ben uten tegn til forråtnelse fra gravlunder, men margen/benene er ikke kuttet opp og spist, antakeligvis pga Vampyrer, ettersom disse bare drikker brod). Hvordan endte 6 millioner kokte mennesker opp i katakombene i Paris??? Var det en innhøstning etter ett resett??? Fantes det flere reset? Og finnes det liknende katakomber verden over??? De var garantert ikke relokalisert fra gravlunder og så kokt…!!!

Eliten, kirken, og Vatikanet var korrupt under hele 1000 års riket, og visste om den kommende mud-flood, bygde bygninger med tanke på å bortforklare deres avanserte konstruksjonsmetoder, og dekonstruerte all elekstrisitet siden, ettersom de ombygde alle byene etter den lille istid/mudflood/kataklysmen, og utplasserte agenter og muligens hele 3d printede familier med falske minner før de UNFROZE vår virkelighet, skrev om og 3d printet falsk historie, falske gravlunder, falske familietre, sparte noe historikk, og man kan spørre seg: Hvor nøyaktig er karbon-daterings metoden?

Og når de lyver til oss om fysikk, jordens form og historie, hvorfor skal ikke karbon-datering være løgn? Hvorfor skal ikke de undersjøiske massivene være fremvist falske på kart, for å skjule sivilisasjoner som gikk tapt, og sank under havet, når google Earth har feil med SELVE jordens form, og Frisland ikke eksisterer???

At Jesus eksisterte er ganske sikkert, men man kan begynne å lure på I hvilken form, og når han eksisterte. Det var garantert ikke 2000 år siden, men mye tidligere. Ja bare se på oliventrærne som fremdeles vokser i Getsemane. De er da ikke 2000 år…!!! Selv tenkte jeg på dette når jeg var der…

 

Finnes det en Gud?

 

Men store spørsmål gjenstår: Bibelens 7-talls mønster som garanterer at både det nye og gamle testament ble konstruert samtidig med det Greske og det Hebraiske språket, eller i hvert fall slik at det greske språket var planlagt allerede når det proto-hebraiske språket ble introdusert eller skapt.

 

Ble dette introdusert etter ett reset? Man må jo spørre seg: Hvem er disse Elohim som gjennomfører disse resets? Første vers i Bibelen må tillegges en aleph, som forandrer meningen: The Father of the Beginnings created the Elohim; Englene som videre skapte jorden og menneskeheten.

Men hvorfor tolererer All-faderen dette fengselet kalt jorden? Det er jo en soul-farm, og alt tyder på at det alltid har vært det. Et planetarium hvor en Satanisk elite, presteskapet til Elohim, styrer verden som får. Alt konkluderer med at slik har det alltids vært.

Og hvem sa at Himmelen aldri lyver? De forteller i hvert fall ikke sannheten, om de i så fall kan…!!!

Det er i hvert fall helt klart at ingen Jesus kommer igjen.

 

Hvordan var verden med eterisk fri energi, slik gamle foto, og katedralenes konstruksjon viser? Dem viser hellige fonetiske mønstre, hellig geometri. Og dette var antakeligvis allmenn kjent: Eteren, eller the Source Field. Hvordan var det når kjemper sameksisterte med oss helt opp til for 200 år siden, ifølge gamle foto, kart, skjeletter, journaler, aviser og uskreven lokalhistorie???

 

Og hvordan var verden før, før mange reset siden??? Magyar var verdenspåket som dominerte verden før en kataklysme som sank store landmasser under havet, blandt annet utenfor India, utenfor ¨Midtøsten¨, Middelhavet, Europa og Karibien hvor det er påvist underjordiske landmasser og bygninger?

Dette blir jo bare postulering.

Norges sprøeste artikkel. Uredigert.

/Thomas Eidsaa.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar